[ ] Delos — 372-367 BC
1 [— — — — ἄ]γει ∶ΔΙΙΙ∶ [— — — — — — — — — — ὅρμος ὃν Λύδιον]
[ἀνέθηκε ἄ]γει ∶ΔΔ𐅃[𐅂𐅂𐅂∶ ὅρμος σὺν τῶι λίνωι καὶ τοῖς προσεπηρτημένο]-
[ις ἄγε]ι ∶ΗΗ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂∶ περ[όναι ∶𐅃Ι∶ καὶ δακτύλιος στρεπτὸς καὶ κερχνία ∶ΙΙ∶ ἄγοσι]
[𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ]ΙΙΙ∶ στέφανος δάφ[νης ἄγει ∶𐅄ΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ στέφανος μυρρίνης ἄγει ∶𐅄𐅃]
5 [𐅂∶ ἀνδ]ριαντίσκος ἀργυρ[ο͂ν βάθρον ἔχων ἄγει ∶Δ𐅂𐅂∶ ὅρμος βοὸς κεφαλὰς ἔχων]
[∶ΙΙ∶ ἄ]γει ∶Δ𐅂ΙΙ∶ ὑποδερὶς λ[ευκοῦ χρυσίου ἐν ῥαβδίωι ἀργυρῶι ἄγει ∶ΔΙΙΙ∶ τάδε]
[πρὸς] ργύριον ἐστάθη ἀρ[γυρᾶ — — — — — — — — — — — — — — φιάλιον καὶ ἀργ]-
[ύριον] ἄσημον ἄγει ∶ΗΔΔΔ𐅃𐅂 [— — — — — — — — — — — ἀργύριον Ἀφροδίτης]
[ἔκτυπο]ν ἄγει 𐅃ΙΙ∶ ἀμφιδέαι διαζυγ[εῖσαι ἄγοσι Δ— — — — — — — — —]
10        𐅃𐅂ΙΙ𐅁[ψί]λιον ἄγει ∶𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ∶ ἀρ[γύριον τὸ παρὰ Τέλλιδος ἄγει ∶𐅂ΙΙΙ]
[ΙΙ∶ ἀργύ]ριον ἄσημον σύμμεικτ[ον ἄγει ∶ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂∶ Θεοξενίδης ἀνέθηκε ἀργ]-
[ύριον] ἄγον ∶ΔΙ𐅁∶ ἀνδριαντίσκο[ς ἄγει ∶ΔΔ𐅃ΙΙΙ∶ — — — — — — — —]
        ἀνδριαντίσκος πρὸς ὧι αἱ δ[ύο Ἀττικαὶ δραχμαὶ ἄγει ∶ΔΔ𐅂𐅂𐅂∶ ἔκτυπον]
[ἀργύ]ριον καὶ ληνὸς ἄγει ∶Δ𐅃𐅂∶ κλ[άσματα ἀργυρᾶ παντοδαπὰ ἄγει 𐅄𐅂𐅂𐅂]
15 [𐅂∶ ὄφι]ς πεντώ[ρ]ο[β]ον ἔχων χρυσ[οῦν ἄγει ∶Δ𐅂𐅂ΙΙΙ∶ — — — — — — χρυσᾶ]
[κ]αὶ ἀργυρᾶ ἄστατα ∶ σφραγὶς περίχ[ρυσος καὶ ὄνυξ χρυσοῦν δακτύλιον ἔ]-
[χων] ∶ Ξάνθη ἀνέθηκε Ἀττικὰ τετρ[άδραχμα ∶ΙΙΙ∶ — — — — — — — —]
ΟΧΑΛΚΟΝ∶ Ἐρχομενίου νομίσματο[ς ∶ΗΗΗΗΔ?∶ Αἰγιναῖοι στατῆρες ∶ΙΙΙ∶ ὧγ χα]-
[λ]κοῦς ∶Ι∶ τετράδραχμα Ἀττικὰ ∶𐅃ΙΙΙ∶ [τότωγ χαλκᾶ ∶ΙΙΙΙ∶ πεπληγμένον ∶Ι]
20 [∶] τρ[ί]δραχμα Μαρωνιτικὰ ∶ΙΙ∶ τετράδ[ραχμον Νάξιον — — — — — — — δραχμαὶ Ἀτ]-
τικαὶ ∶𐅂𐅂𐅂𐅂∶ Αἰσχυλὶς ἀνέθηκε δρα[χμὰς Ἀττικὰς ∶𐅄𐅃𐅂∶ Ἀριστοφίλη ἐπέ]-
[βαλε] Ἀττικὰς δραχμὰς Δ𐅂̣· Σ̣[υ]μμ̣[αχὶς — — — — — — — — — — — — — — —]
        Ι ∶Ι̣ΙΙ∶ Ἀττικ— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
              #⁷ΙΙΛ#⁷
25 [στέφανο]ς χρυσο͂ς δάφνη[ς περὶ ξύλωι ∶ ἅλυσις ἀργυρᾶ ∶ στλιγγὶς χρυσῆ ὑπάρ]-
[γυρο]ς πρὸς̣ τῆι καλιάδι ∶ ὅ[ρμος χρυσο͂ς Ἐριφύλης ∶ ἄμπελος περίχρυσος ∶]
[μῆλα] χρυσᾶ κηρωτῆς μεστά̣ [․․․․10․․․․, ἀριθμὸς ∶𐅃ΙΙΙΙ∶ φιάλαι ἀργυραῖ ∶]
[ΙΙΙ∶ τό]των φολιδωτὴ ∶Ι∶ ῥόδον̣ [χρυσο͂ν ἐγ ξύλωι ∶ αἰετὸς ἀργυρο͂ς ∶ ὅρμος πε]-
[ρίχρυσ]ος ὁ ὑπὸ τῆι Γεράνωι ∶ κλι[μάκιον ξύλινον περικεχρυσωμένον ὄφε]-
30 [σιν ἀργυ]ροῖς διεζωμένον ∶ τάδε [ἐστάθη — — — — — — — — — — — — — χρυ]-
[σίο συμμ]είκτο σταθμὸν ∶ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂∶ χ̣[ρυσίον — — — — — — — — — —]
— — σταθμὸν Δ𐅂〚—〛. τάδε παρ̣[έδομεν χρυσᾶ ἐν τῶι νεὼι τῶι Ἀθηναίων]·
[στέφανοι] δάφνης ∶ΔΙ∶ ἄγει ἕκασ[τος σταθμόν· στέφανος ὁ πρῶτος ὁ πρὸς]
[τῆς Λητο͂]ς ∶Η∶ ὁ δεύτερος ∶ΗΔΔ𐅂̣[ΙΙΙΙ∶ ὁ τρίτος ∶𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ∶ ὁ τέταρτος ∶𐅄Δ𐅃𐅂𐅂ΙΙ]
35 [ΙΙ∶ ὁ πέμπτ]ος ∶ΗΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ〚—〛. vac.
[ὁ ἕκτος ∶𐅄]Δ𐅂𐅂𐅂 v ὁ ἕβδομ[ος ∶𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ∶ ὁ ὄγδοος ∶𐅄Δ𐅃𐅂𐅂Ι∶ ὁ ἔνα]-
[τος ∶𐅄Δ𐅃]𐅂𐅂𐅂∶ ὁ δέκατος [∶𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙ∶ ὁ ἑνδέκατος ∶𐅄Δ𐅃𐅂ΙΙΙΙ∶ v?]
[τάδε ἄστ]ατα χρυσᾶ ∶ στλιγ̣[γίδες καὶ στέφανος ∶ΗΙΙΙ∶ ἃς ἀνέθηκε Νι]-
[κίας ∶ στλι]γγίδες ∶ΗΔ𐅃ΙΙΙ[Ι∶ ἃς ἀνέθηκε Καλλίας ∶ στέφανος ὃν ἀνέθη]-
40 [κεν Αὐτοκλ]ῆς. τ̣ἀργυρ[ᾶ ∶ φιάλαι ∶ΙΙΙ∶ ἐγ ξύλωι Ταυρομενιτῶν τῶν ἀπὸ]
[Σικελίας ἀνάθ]ημα· ἑτ[έρα φιάλη — — ἣν ἀνέθηκεν Εὐθύδικος. — — — —]
Search Help