[ ] Att. — stoich. 45 — c. 430 a.
frg. a-b.1 [․․․․․․․․․․․․27․․․․․․․․․․․․․]ι̣οις [․․]ι̣ [․․․․11․․․․․]
[․․․7․․․ τὲν δὲ βολὲν ἐχσενεγκ]ε̣͂ν ἐπανάγκε[ς ἐς τὸν δε͂μο]-
[ν αὐτίκα μάλα περὶ το͂ φόρο καὶ τ]ο͂ν ἐπιφορο͂ν [ℎίνα ℎοι χσύ]-
[μμαχοι τελο͂σιν τὰ ὀφελόμενα ἐ]ντελε͂ καὶ τὸμ π̣[όλεμον χσ]-
5 [υνδιαπολεμο͂σιν πρὸς Πελοπονν]εσίος καθότι χρ[εστὰ ․․]
[․․․․․․․․․․23․․․․․․․․․․․]εον ἔχοσιν ταῖς μὲν̣ [․․6․․․]
[․․․․․․․․․․․24․․․․․․․․․․․]ν ἐντελε͂ τὸμ φόρον· [περὶ δὲ]
[τούτον τὲν βολὲν ἐχσενεγκε͂]ν̣ ἐπάναγκες ἐς τὸ[ν δε͂μον κα]-
[ὶ χρεματίσαι τοῖς στρατεγο]ῖς ℎόταν δέονται· ℎ[οι δὲ σ]τ̣ρ-
10 [ατεγοὶ ἐθελοντὰς ἐπιβάτα]ς πεντέκοντα καὶ ℎ[εκατ]ὸν κα-
[τὰ τὸν νόμον καταλεχσάσθ]ον κατὰ φυλὰς ἐχς Ἀθ[εν]αίον κα-
[ὶ ℎος τάχιστα καθελκυσάσθ]ον τριάκοντα τρι[έ]ρες· στρατ-
[ιὰν δὲ τὲν ὑπόλοιπον κατ]α̣στεσάσθον ἐκ το͂ν ἐ̣λεχότον τα-
[ῖς τριέρεσιν· πλευσάντο]ν δὲ ἐν ταύταις ταῖ[ς] ναυσὶν Ἀθε-
15 [ναίον ἄνδρες ἐν ἑκάστει] τε͂ι νεῒ πέντε μὲν [ἐ]χς ἐθελοντο͂-
[ν ἐπιβατο͂ν, ἐπὶ τούτοις δ]ὲ ὁπλῖται τεττ[αρά]κοντα ἐν ἑκά-
[στει τε͂ι νεΐ ἐχς ἴσο κατὰ] φυλάς, τοχ[σόται δέ]κα πελταστ[α]-
[ὶ δέκα ἐχς ἴσο ἕκαστοι Ἀθε]ναίον̣ [καὶ το͂ν χσυ]μμ<ά>χον· ἐὰ[ν δ]-
[ὲ ․․․․․․․․․20․․․․․․․․․]ναυ[․․․․11․․․․․]θον ℎοι σ[τρα]-
20 [τεγοὶ ․․․․․․․16․․․․․․․]οπο[․․․․ κατὰ φυλ]ὰς ἐχς Ἀθ[ενα]-
[ίον ․․․․․․14․․․․․․]Ι[․․․․․․․16․․․․․․․]α̣ι μέχρι [․․․․]
[․․․․․․․․․․․․․․․․35․․․․․․․․․․․․․․․․․]ον ἀστ[․․5․․]
[․․․․․․․․․․․․․․․32․․․․․․․․․․․․․․․ Ἀθ]εναίο[ν ․․5․․]
[․․․․․․․․․․․․․․․․34․․․․․․․․․․․․․․․․]Ο[․․․․10․․․․]
                           lacuna
frg. c.25 [․․․8․․․․]Ι#⁷[․․․․․․․․․․․․․․․․35․․․․․․․․․․․․․․․․․]
[․․․7․․․]ν ἐς τὰς π[όλες ․․․․․․․․․․․․27․․․․․․․․․․․․․]
[․․6․․․ ℎ]οπόσοι φ[όρον ․․․․․․․․․․․․27․․․․․․․․․․․․․]
[․․․8․․․․]ν· ἀναγ[ράφσαι δὲ ․․․․․․․․․․․24․․․․․․․․․․․]
[․․5․․ ἑκ]άστον κ[․․․․․․․․․․․․․․․32․․․․․․․․․․․․․․․]
30 [․․․7․․․]α τὰς σα[νίδας ․․․․․․․․․․․․27․․․․․․․․․․․․․]
[․․․․ σκο]πε͂ν το͂[ι βολομένοι· καὶ φσέφισμα τόδε τὸν γρα]-
[μματέα τ]ε͂ς βολ[ε͂ς ἀναγράφσαντα καταθε͂ναι ἐμ πόλει· ․․․]
[․․․7․․․]τον σα[․․․․․․․․․․․․․․․33․․․․․․․․․․․․․․․․]
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Search Help