[ ] Att. — 165/6-168/9
1 [ἡ βουλὴ ἡ ἐξ Ἀρείου πάγου καὶ ἡ βουλὴ τῶ]ν Φ καὶ
[ὁ δῆμος ὁ Ἀθηναίων Τίτον Φλ Λεωσθένην Παι]ανιέα
[Τίτου Φλ Ἀλκιβιάδου Παιανι]έω[ς υἱὸν ἄρξαντ]ος τὴν
[ἐπώνυμον ἀρχήν, π]α[νηγυ]ριαρχήσαν[τος, κηρυκ]εύσαν-
5 [τος τῆς ἐξ Ἀρείου πάγ]ου [βουλ]ῆς, στρατηγήσαντος ἐ[πὶ τὰ ὅ]-
[πλα, γ]υ[μνα]σιαρχ[ήσαν]τος ἐκ τῶν ἰδίων, ἀγωνοθε[τήσαν]-
τος Π[αν]αθηναίων οἴκοθεν, Τίτου · Φλ · Λεωσθένου[ς Παια]-
νιέω[ς ἔ]κγονον, ἄρξαντος τὴν ἐπώνυμον ἀρχήν, παν[η]-
γυρι[αρ]χήσαντος, κηρυκεύσαντος τῆς ἐξ Ἀρείου πάγου
10 βουλῆς, στρατηγήσαντος ἐπὶ τὰ ὅπλα · Γ · καὶ γυμνασιαρ-
χή[σα]ντος, ἀγωνοθετήσαντος Παναθηναίων ἀποδει-
χ[θέν]τος ὑπὸ θεοῦ Ἁδριανοῦ, Τίτου · Φλ · Ἀλκιβιάδου Παιανιέ-
[ως] ἀδελφόν, ἄρξαντος τὴν ἐπώνυμον ἀρχήν, πανηγυρι-
[αρ]χήσαντος, κηρυκεύσαντος τῆς ἐξ Ἀρείου πάγου βουλῆς,
15 [ἄρξ]αντα, πανηγυριαρχήσαντα, γυμνασιαρχήσαντα οἴκοθεν
[ὁ]λκείοις, πρεσβεύσαντα δὶς εἰς Ῥώμην ἐπὶ θεοῦ Ἀντωνεί-
[ν]ου, υἱὸν · Φλ · Εἰσιδώρας τῆς · Φλ · Ἡρακλείτου καὶ Δομιτίας
Λαοδαμείας θυγατρός, Κρατεροῦ ἔγγονον, ὃς τὴν πίστιν
τῇ πόλ̣ει ἐς τὰ νῦν δι’ ὧν κατέλιπεν φυλάσσει, ἱεροφαντοῦν-
20 τα, ἐπὶ γένους λαμπρότητι καὶ φιλοτιμίαις ἁπάσαις εὐχαριστή-
σαντα τῇ πόλῃ τὸ στρόφιον παρὰ τῷ Αὐτοκράτορι θεῷ Ἀν-
τωνείνῳ λαβόντα καὶ τὸν Αὐτοκράτορα μυήσαντος
[Λ]ούκιον Αὐρήλιον Οὐῆρον δὶς ἐπὶ τῷ ἔτει ἀγαγόντα
μυστήρια καὶ τοῦτο κατὰ τὸ θεμιτόν, καὶ προσειδρύσαν-
25 τα Εὐμολπίδην συναγαγόντα, ἐπεὶ καὶ ἐπιλέγοντα εἴχομεν, ἀρετῆς μεγέ-
θει καὶ τῆς πρὸς τοὺς θεοὺς εὐσεβείας κἂν τούτῳ χάριν ἀνέθηκεν.
Search Help