[ ] Att. — post med. s. I p.
— — — — — —
1 [Ἐ]πιφάνο[υς]
[β]ασιλέω[ς].
Search Help