[ ] Att. — Athens: Agora — 477/6 a. — Hsp. 5.1936.355-358 — SEG 10.320
1 [E)= ME/G' *)AQENAI/OISI FO/OS GE/NEQ' *JENI/K' *)ARISTO%3GEI/TON *JI/PPARXON KTEI=NE KAI\] *JARMO/DIO[S].
[–⏕ –⏕ –⏕ –⏕ –⏑⏑ –⏓ / –⏕ –⏕ – πα]τρίδα γε͂ν ἐθέτεν.
Search Help