[ ] Att. — stoich. 17 — 438 a.
face A.frg. a — — — — — — — — — — — —
1 ε ∶Δ#⁷[․․․․․․14․․․․․․]
οντ[․․․․․․14․․․․․․]
Δ vv[․․․․․․14․․․․․․]
ιδο[․․․․․․14․․․․․․]
5 ροσπ̣[․․․․․13․․․․․․]
ίο ℎο[․․․․․13․․․․․․]
Δ vvv[․․․․․13․․․․․․]
ὀδὸν [․․․․․13․․․․․․]
ς 𐅆ΧΧ v[․․․․․12․․․․․]
10 ὀδὸν Η[․․․․․12․․․․․]
ΔΔΔ vv[․․․․․12․․․․․]
ο ℎο#⁷[․․․․․13․․․․․․]
#⁷[․․․․․․․16․․․․․․․]
       lacuna
faces A-B.frg. b.14 — — — — — — — — — —|[․․․]αντ — — — —
15 — — — — — — — — — —|[․2-3․]#⁷ον ∶ #⁷ — — —
— — — — — — — — — —
[․․․․․․15․․․․․․․]τ[․]
[․․․․․․14․․․․․․] vacat
[․․․․․․14․․․․․․]ακο-
20 [σι ․․․․․12․․․․․] vacat
[․․․․․․14․․․․․․]σατ-
[․․․․․13․․․․․․] vacat
[․․5․․ παρὰ Μακ]εδονίο
[․․․․11․․․․․] vacat
25 [․․․․10․․․․ ℎ]έλ̣κ̣ον ⋮𐅆|[Χ]ΧΧΧ𐅅ΗΗ̣ — — — —
[․․․․․12․․․․․]ε δύο v | vacat 𐅂̣ — — —
[․․․․․12․․․․․] vacat
[․․․․9․․․․ πε]ντακισ-
[χιλ․․․7․․․] vacat
30 [․․․․10․․․․] vacat
[․․․․10․․․․] vacat
[χσύλα ἐονέθ]ε vacat
[․․5․․ παρὰ Χσ]εινίδο|ς πτελέϊνα Δ[․․]
[․․․․11․․․․․] vacat
35 [․․․․11․․․․․]τα κυπα|ρίττινα  vacat
[․․․․․12․․․․․] Φλόχσ|ις καὶ Φίλον — — —
[․․․․․12․․․․․] χσύλα | πτελέϊν[α — —]
[․․․․․12․․․․․] vacat
Search Help