IG II² 2489
[ ] Att. — s. III p.?
face A front.1 ․․λ — —
․․․κ — —
[Ἀγ]αθ — —
Δημήτ[ριος — —
5 Δημήτρ[ιος — —
[Θε]μίσων Ἀρ — —
[Ἀ]θήναιος Ἀρι — —
[Ἰο]ύλιο[ς] Ἀρι[σ]τοτ[έλης]
․․․․ Κοδρᾶτ[ος]
10 Μηνόφιλος Ͻ π(ρεσβύτερος)
[Γ]λαῦκος > νε(ώτερος)
․․υνο —
face B back.13 — — —  — — ου
— — — — Κλέωνος
15 [— — — Ἐπικ]τήτου
— όγο[ν]ος Ἐπικτήτου
— — — Ͻ πρ(εσβύτερος)
Search Help