IG II² 2456
[ ] Att. — non-stoich. — s. II/I a.
See also:
col. I.1   — δης
— άδης
2a 3 vs. perierunt
3 — μος
col. II.3 ․․․νητος
[Δ]ημήτριος
5 [Δ]ημήτριος
Διονυσογέ[νης]
Νίκανδρος
Δημήτριο[ς]
Διονύσιος
10 Εὔστροφος
Δημόφιλ[ος]
Μητρόδ[ωρος]
Ἀντίπ[ατρος]
Στρατ —
15 Κλεο —
Search Help
Contact Us