[ ] Att. — stoich. — 447/6-433/2 a.
face B.col. V.frg. u.236 [ἐπὶ τε͂ς ἐνάτες ἀρχε͂ς ℎε͂ι — — — ἐγραμμάτευε — —]ιος,
[τε͂ι βολε͂ι — — προ͂τος ἐγραμμάτευε — — — — Περγ]α̣σε͂θεν
— — — — — — — — — — — — — — — — —— — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
240 [ἐπιστάται ℎοῖς Ἀντικλε͂ς χσυνεγραμμάτευε]·
[τούτοις λέμματα το͂ ἐνιαυτο͂ τούτο τάδε]·
 — — — — —                     [παρὰ το͂ν προτέρον ἐπιστ]ατο͂ν
[𐅑𐅐𐅐ΣΣΣΣ] [χρυσο͂ στατε͂ρες Λαμφσακ]ενοί
[𐅐𐅐𐅏ΣΣ ℎέκτε]   [χρυσο͂ στατε͂ρες Κυζικε]νοί
245  — — — — — —                   [παρὰ ταμιο͂ν ℎοὶ τὰ τε͂ς θ]εο͂ ἐταμίευον,
                               [ℎοῖς ․․5․․ ἐγραμμάτευ]ε Λα̣κ̣ιάδες
 — — — — — —                   [παρὰ ℎελλενοταμιο͂ν, ℎοῖ]ς Ἐργόφιλος
                               [ἐγραμμάτευε Ἀναφλύστι]ος
 — — — — — —                   [παρὰ ταμιο͂ν ℎεφαιστικο͂] ἀπὸ Λαυρε[ίο]
250                                [․․․․․․14․․․․․․ το͂μ π]έντε μερ[ο͂ν]
                                — — — — — — — — — — — — — —
                                — — — — — — — — — — ε̣τ — — —
                                  lacuna 12 vv.
frg. lg.265                   [ἀναλόματα]
 — — — — —                      ἐλέ[φας ἐονέθε· — — ?]
                                τιμὲ τούτ[ο]
 — — — — —                      το͂ν ἄλλον ὀν[εμάτον]
 — — — — —                      χσυλοργίας
270  — — — — —                      λιθοτόμοις Πε[ντελε͂θεν]
 — — — — —                      λιθαγογίας Πε[ντελε͂θεν]
 — — — — —                      λιθολκίας πρὸ[ς τὰ ἐργαστέρια]
 — — — — —                      λιθοργ̣[ί]ας καὶ [ῥαβδόσεος το͂ν κιόνον]
                                χρυσοχοῖς μισ[θὸς — — ?]
275                                 τὸ ἔργα τὰ ἀργυ̣[ρᾶ — — ?]
                               [․]εχει ἀργυρίο̣[— — — ?]
 — — — — —                     [μ]ισθομάτο[ν]
 — — — — —                     [ℎυ]π̣ο̣ρ̣[γοῖς]
 — — — — —                     [περιεγένετο το͂ ἐνιαυτο͂ τούτο]
280 [𐅑𐅐𐅐ΣΣΣΣ] [χρυσο͂ στατε͂ρες Λαμφσακενοί]
[𐅐𐅐𐅏ΣΣ ℎέκτε]   [χρυσο͂ στατε͂ρ]ες Κυζι[κενοί]
                         vacat
Search Help