[ ] Att. — med. s. I p.
1 [πυ]λωροί·
— — — Φιλαίδης
     — όδωρος
       Φιλ]αίδης
Search Help