[ ] Att. — 180/1-191/2
col. I.1 [αʹ στάδιον ․․․]ίδης
[βʹ στάδιον Νε]ίκαιος
[γʹ στάδιον Ἡρ]ακλέων
[αʹ πάλην ․]ι̣ρεῖνος
5 [βʹ πάλην Μά]ρκελλος
[γʹ πάλην Εὐ]πρέπης
[αʹ πανκρά Δι]όδω v καὶ Ἀγάθων
[βʹ πανκρά․․5․․]ος
[γʹ πανκρά Διονύ]σιος καὶ Ἡρακλέ|ων
10 [ὅπλον ․․6․․․]ης
[․․6․․․ ἀγων]οθετούντων
[τοῦ δεῖνος κα]ὶ Γλύκωνος
12a — —
col. II.13 [αʹ στάδι]ον Μάρκελλος
βʹ στάδιον Νείκαιος
15 γʹ στάδιον Ἡρακλέων
αʹ πάλην Νείκων
βʹ πάλην Μᾶρκος
γʹ πάλην Κυντιανὸς καί Μάξι|μος
αʹ πανκρά Μελπομενός
20 βʹ πανκρά Ζώσιμος
γʹ πανκρά Θάλλος
    ὅπλον Ἀγάθων
Φιλαδελφείων ἀγωνο-
θετούντων Μάρκου
25 καὶ Κηφεισοδώρου [ἐ]νείκων
κήρυ Ὀνήσιμος
ἐνκώ Μάρκελλος
ποίη Λυκόφρων
δόλιχ Διονύσιος
30 δίαυλ Διονύσιος
αʹ στάδι Ἀντίοχος
[βʹ στάδι] Νείκαιος
[γʹ στάδι ․․6․․․ κα]ὶ Βόηθ̣[ος]?
33a — —
34 βʹ στάδι Νείκαιος
35 γʹ στάδι Νείκων
αʹ πάλην Ἀσκληπιάδ[ης]
βʹ πάλην Μάρκελλος κ[αὶ — — —]
γʹ πάλην Μάξιμος
αʹ πανκρά Ἀθηνόδωρος
40 βʹ πανκρά Νείκων
γʹ πανκρά Διονύσιος καὶ Μύρων
ὅπλον Πειθόξενος
Ἀθήναια ἀγωνοθετοῦντ[ος]
  τοῦ κοσμητοῦ ἐνείκω[ν]
45 κήρυ Ὀνήσιμος
ἐνκώ Πτολεμαῖος
ποίη Ἀντίοχος
δόλι Διονύσιος
δίαυλ Θάλλος
50 αʹ στάδι Μάρκελλος
βʹ στάδι Σεκοῦνδος
γʹ στάδι Ἡραλκλέων
αʹ πάλην Πτολεμαῖος
βʹ πάλην Μᾶρκος καὶ Μάρκελλος
55 γʹ πάλην Σεκοῦνδος καὶ Μάξι[μος]
[αʹ πανκ]ρά Νεικύλας
[βʹ πανκρά Ἡρ]ακλέων
— —
Search Help