[ ] Att. — 183/4-191/2 — IG II² 2114 Add. (pt. 2.2 p. 816)
1            [Καίσαρος] Κο[μμόδου]
            τ[ύχῃ ἀγαθῇ]·
            δευτέρας τ[άξεως]
            ἐνείκα Φι[λαδέλ]-
5             <φει>α, Γε[ρμανίκεια παγ]-
            κράτιο(ν), Ἀν[τινόεια ἐν ἄστει],
            Ἁδριάνεια, Ἀν[τινόεια ἐν Ἐλευσ]-
             εῖν[ι], Γερμανί[κεια — —]
             — — — Ἐπι[νίκια]
10              στάδιο(ν), Γε[ρμανί]-
             κεια καὶ Φιλ[αδέλφεια]
             καὶ τρίτης [τάξεως τῶν]
             ἀλείπτω[ν παγκράτι?]-
             ο(ν) Ἀφρο[δ]είσ[ιος —]
15              — — — — — —
             Κλ̣[αύδι]ο<ς> Βρα[δούας Ἀττικὸ]-
             ς ἦ<ρχ>ε κοσ<μητεύον>-
             τος Ἀλεξάνδρου Μαραθω-
                  νίου.
19a in margine sinistro postea ab ephebis adscripta:
iuxta vs. 3-4
20 Συμφέροντι | Ἡρακλεῖ
20a iuxta v. 11
21 Ἀσκληπιά<δης>
Search Help
Contact Us