[ ] Att. — stoich. — c. 430-410 a.
frg. a.1 [θ]εο[ί]·
[․c.5․]ς τεμένε·
[ἐν Χαλκί]δι παρὰ τὸ τε͂ς Ἀθεναίας προσ̣[το͂ιον? — — —]
[․․․․ ℎι]ππέος ΙΙΙ γῦαι φσιλε͂ς πλέθρα̣ — — — — — — —
5 [․․5․․]εῦσι 𐅄ΔΔΔΔ    vacat
[ἐν Ἑσ]τιαίαι Ὀροβίασι Παναιτι — — — — — — — — — — —
[․․․․]Ι ἐλαῖαι, φσιλὲ ΔΔ γειτ — — — — — — — — — — —
[․․․․]γ̣ροι·    vacat
[ἐν Ἐρε]τ̣ρ̣ίαι Αἰγαλ̣[․․5․․]Ι — — — — — — — — — — — —
                      lacuna
frg. b.10 ἐμ Π — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
ἐν Χα[λκίδι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ἐλαιο[ν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
γείτο[ν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ἐν Ἐρε[τρίαι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
15 γείτο[ν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ΕΛΑΙΔ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
χοριο — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
χρομε — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
παρὰ τ̣ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
20 γείτο[ν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ΕΝΑΝΔ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
ἐν Χαλ̣[κίδι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
πλέθρ̣[α — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
vacat
vacat
24 ἐμ Π — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
25 πρ̣ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Search Help