[ ] Att. — 161/2
1/80            ἀγαθῆι τύχηι
1a {²sinistra:}²
2        ἄρχων · Γ ∙ Ἰού Κασιανὸς
         Ἀπολλώνιος
3a {²media:}²
52     βασιλεὺς
Γ Ἰού Κ[ά]σιος ❦
53a dextra:
81 στρατηγὸς Κλ · Εὔκαιρο[ς]
κῆρυξ Γοργίας Ͻ
4 ἐπὶ ἄρχοντος Μεμ. ἐπὶ βωμῷ Θορικίου ὁ κοσμητὴς τῶ[ν ἐφήβων]
5 ∙ Γ ∙ Ἰούλιος Κασιανὸς Ἀπολλώνιος Στειριεὺς τοὺς συνάρ[χοντας καὶ]
τοὺς ὑπ αὐτῷ ἐφηβεύσαντας ἀνέγραψεν v παιδοτριβοῦ[ντος]
Ἀβασκάντου τοῦ Εὐμόλπου Κηφεισιέως ἔτος ) κϛʹ ) ἀντικοσ[μήτης]
Ἀσκληπιάδης Ἀχαρνεύς. Κλώ Διόδοτος · καὶ · Κλώ Ἰθακὸς τὴν στήλην ἀνέστησ[αν].
col. I.9    σωφρονισταί
10 Ἀπελλῆς Ͻ Φλυ
Κλ Σωκράτης Μαρ
Σύντροφος Ͻ Εὐω
Ἀφροδείσιος Ͻ Φλυ
Ποντιανὸς Λαμύ vac.
15 ἱερεὺς Σωκράτης Σκαμ
 ὑποσωφρονισταί
Οἰνόφιλος Ͻ Σφή
Κλ Γάιος Μαρ
Εὐέλπιστος Συντρόφου Εὐω
20 Ἀσκληπιάδης Ͻ Παλ
[Ε]ἰσίδοτος Ͻ Φλυ
Κόρυ[νβ]ος Ͻ Παι
  γυμνασίαρχοι
Βο Γ̣ Ἰούλ Μουσώνιος Στε
25 [Πυ]α̣ Ἐμπορικὸς Ͻ ὁ καὶ Τιμ
[Μαιμακ] Σέμνος Ͻ vac.
[․․․․10․․․․]ι̣ος
27a [— — —]
col. II.28 Ἄνθος Σωσιγέ
Ζώσιμος Ͻ
30 Ἀγάθων Φιλέρωτ
Ε̣[ὔ]π̣[ορος? Δι]ονυ
Δ[ιόδω]ρος Γλυκυ
Θεόφιλος Ͻ
Ὄνασος Θεοφίλ
35 <Μ>ου<ν>άτιος Ͻ
Μεγιστόδωρος Ἀπολ
Δημήτριος Ἑρμω
Λεοντίδος
Ἐλευσίνι<ο>ς Κίττου
40 Χαρίτων Καρποδ
Κάρπος Καρποδώρ
Σ̣ω̣τ̣ᾶ̣ς̣ Καλλίστ
[Μ]ενεσθεὺς Στάχυ
Εἰσίδωρος Διονυ
45 Διοκλῆς Λεωνίδ
Ἀφροδίσιος Λεωνίδ
Ο[— — — — — —]
[․․․․]τ̣ος [— —]
[․․․․․12․․․․․]ίου
50 [․․․7․․․] Εὐόδου
[․․․8․․․․] Στεφά[νου]
51a [— — —]
col. III.54 Θεοπείθης Ἀγαθο
55 Ἀσκλπιάδης Ἀσκλ
Εὔπορος Ͻ
Ἑρμόλαος ὁ καὶ Ὑγε(ῖνος)
Ἀθήναις Ζωσιμ vac.
Στέφανος Ͻ
60 Ἀπολλώνιος Ͻ
Γλύκερος Χρυσο vac.
Δημήτριος Ἀπολλω
Κάλλιστος Εὐπορ
Ἀρτεμίδωρος Βωμια(νοῦ)
65   Ἱπποθωντίδος
Σπένδων Κάρπου
Ἐλευσίνιος Παμφ
Μητρόδωρος Παρ
Φιλοκράτης Πρωτογέ
70 Ἕρμων Ͻ
Ἐπικράτης Ἕρμω
Πυλάδης ὁ καὶ Στρα
Βραύρων Διονυ
Ἐ̣π̣ί̣[κ]τ[η]τος Διονυ
75 Ἡρ[ακλεί]δης Ͻ
Ν̣ι̣κ̣ό̣σ̣[τρ]ατος Νίκω vac.
[․․․․]ος Ἐπαγάθ vac.
[Αἰαντίδ]ος
[․․․․9․․․․]ντι
79a [— — —]
col. IV.82a ὑποπαιδοτρίβη[ς]·
[— — —]
83 Ὀνησίμου
ἡγεμών· Εὐρυ-
85 [κ]λῆς Εὐτύ(χου)
ἐπέν[γραφοι]
Μ Ἰούν
Ἀνδρόν[ικος]
Κλ Προ[— —]
90 Μενέλα̣<ος>
Φιλήμων
Λού Φλ · Ἐπα[— —]
Εὐτύχης Ε[— —]
Ὑμηττὸς Ἱλ[άρου]
95 Κλ Σείγηρο[ς]
Κλ · Ζώπυρ[ος]
Σκέπτος Π[— —]
Ἐπιτυν[χα — —]
Ἀσκληπι[άδης]
100 Ἀλέξανδρ[ος]
Μένανδρ[ος]
Ἐπίκτητο[ς]
Διονύσιος
Ἀθηνόδ[ωρος]
105 Ζώσιμ[ος]
[— — —]
Search Help
Contact Us