[ ] Att. — 145/6
See also:
1                         [ἀγ]αθῇ τύχῃ
                          Αὐτο-
                        κρατορι ❦
                  [Ἁδ]ριανῷ Ἀντωνείν[ῳ]
5 [ὁ κοσμητὴς Ἀθ]ήναιος τοὺς ἐπ’ αὐ[τοῦ ἐ]φηβεύσαντας
col. I.6 [γυμνασί]αρχοι
[Βοηδρομιῶνα ὁ π]ολέμαρχος
[Ἀπολλοφάνης Ε]ὐφήμου Σφήττιος
[Πυανοψιῶνα Δημή]τριος καὶ Δι-
10 [ονύσιος? Διονυσί]ου ἐξ Οἴου
[Μαιμακτηριῶνα] Πυλάδης Τρικορύ
[Ποσειδεῶνα ἀγων]οθέται· Δημήτρι-
[ος καὶ ․․․8․․․․]ς Δημητρίου Γαργήτ
[Ἁδριανιῶνα ἀγω]νοθέτης Ἁδρια-
15        [νιείων Μ]ενεσθεὺς Φυλά
[Γαμηλιῶνα ὁ ἐπώ]νυμος ἄρχων
           [Δημή]τριος Φυλάσιος
[τοὺς ἑξῆς γʹ μ]ῆνας ὁ στρατη-
[γὸς καὶ ἀγωνοθέτη]ς Γερμανικεί-
20 [ων ․․․․10․․․․]ς Ἀχαρνεύς
[Θαργηλιῶνα ․․5․․]ς Βησαιεύς
[Σκιροφοριῶνα ․․․]υ καὶ ἀγωνοθέ-
[της ․․․․11․․․․․] Φλυεύς
[Ἑκατομβαιῶνα τῶν ἐν Ἐλε]υσεῖνι Ἀντινο-
25 [είων ․․․․․․14․․․․․․]σίου Ἀζηνιεύς
[Μεταγειτνιῶνα ․․5․․]αχος Λαμπτρ
      [Ἐρεχθεῖδος · Λα]μπτρεῖς
           — — — ος Ͻ
        — — —  — — — ους
30          — — —  — — — Λυκιου
        — — —  — — νίου
[Διονύσιος Παννύχου] Κηφεισιεύς
— — — — — — ς Κηφεισιεύς
[Εὐτυχίδης Τροφίμ]ου Φηγ(ούσιος)
35 — — — — — #⁷σου Ἀναγυράσι
     [Αἰγεῖδο]ς
[— — — Μακα]ρέ<ω>ς ἐκ Μυρι
[— — — Μα]καρέως ἐκ Μυρι
[— — — Πα]ννύχου Ἐρικαι
40    — — — — ίου Γαργήττιος
[Μενεκράτης Τε]λεσφόρου · Φιλά
— — —  — — του Κολλυτεύς
     [Πανδι]ονίδος
— — —  — — — Παιανιεύς
45 — — —  — — νδρου Κυδαθη
    [Λεωντίδ]ος
[— — — Διον]υσίου ἐξ Οἴου
[— — — Ͻ] Εὐπυρίδης
— — — — οκλέους Εὐπυρί
50 [— — — Ͻ Αἰθ]αλίδης
— — —  — — ος vac.
— — —  — — — καὶ Ἐπίκτητος
— — — Λευκονοεῖς
[Πτο]λεμαίδος
55  Φοῖβος καὶ Ἀ[φ]ροδείσιος Φοίβου Φλυ
   Ἐπίγονος Ͻ Φλυεύς
 Μηνόδωρος Γλύκωνος Βερνεικί
    Ἀκαμαντίδος
  ἀγορανόμος Νόστιμος Διονυσίου Χολαρ
60  Ἀλέξανδρος Διονυσίου Χολαργεύς
   Πομπώνιος Δείου Σφήττιος
 Σμύρνος Βίωνος Σφήττιος
   Αἴλιος Ἄγγελος Σφήττιος
 Εὔνομος Ἀττικο[ῦ] Χολαργεύς
65    Ἀσκληπιάδης Δ[ιο]νυσίου Κεφα
 Καλλίμαχος Ζωσί[μο]υ Κυρτεί
   Εὔκαρπος Ͻ Κυρ[τεί]
 Ἕλιξ Ἕλικος Κεφ[α]
68a        vac.
col. II.69   Ἁδριανίδος
70  ἀγορανόμος Ἡρᾶς Ͻ Πα(μβωτάδης)
  Αἴλιος Φίλων Τρικο
Εἰσικράτης Νικίπ · Πα(μ)
Πρωτογένης Ͻ Ὤαθ
Εὐτυχίδης Ἀθηνίων<ο>ς Ἀν(τινοεύς)
75  Σωτήριχος Ͻ Φη(γαι)
Ἐπίκτητος Ὀρέντου Βησ
 Καλλιτέλης Πυθοκ· Φη(γαιεύς)
     Οἰνεῖδος
Κιθαιρὼν Ͻ Ἀχαρνεύς
80 Ζήνων Μοιραγένους Ἀχα
  Κλ  Ῥουφεῖνος  Λουσι
  Παράσιος Ͻ Φυλάσιος
Εἰρηναῖος Ἑρμείου · Κοθ
Ἀπολλώνιος Μηνοφ  Ἐπ(ι)(κηφίσιος)
85     Κεκροπίδος
Σκρειβ[ώ]νιος Ἀφροδεισ · Ἁλ(αιεύς)
ἀστ[υν]όμοι Ἀσκληπι-
άδη[ς κα]ὶ Εὔπορος Ͻ Μελι
 Ἀθηνόδωρος Ͻ Μελι
90 Μᾶρκος Ἀνθεστηρίου · Με
Εὐχάριστος Παραμόν<ο>υ Ἐπι(εικίδης)
Πυθόδωρος Ἀπολλωνίου Ἐπι(εικίδης)
Δημήτριος Ἀπολλωνίου Ἐπι(εικίδης)
Εὐγνώμων Εἰσιδότου Πιθ
95    Ἱπποθωντίδος
Σωτᾶς Πε[ί]θωνος Πειρ
Ἡγέστρα[το]ς Πείθωνος · Πει
    [Αἰαν]τίδος
 Νικία[ς Ͻ] Φαληρεύς
100 Ὀκτάουι[ος — —]ρας Μαρ
Πρῶτος — — — — —
 Ἀφρο[δείσιος — — — — —]
Ὑγεῖνος [Πιστοκράτους Μαρ]
   Ἀντιο[χίδος]
105 Ἀλέξανδ[ρος — — — — —]
Ἰρηναῖος — — — — —
Εὐμένης — — — — —
Ἀγαθίας Πρ — — — —
 Πραξιτέλ[ης — — — — —]
110 Ῥοῦφος Ἀγα — — — —
Ἀφροδείσιο[ς — — — — —]
Νέστωρ Φιλ — — — —
Σύμφορος — — — — —
 Εὔοδος Ͻ — — —
115 Ἀσκληπιάδη[ς — — — — —]
Παυσίμαχος — — — — —
Θεόγονος — — — — —
   Ἀτταλί[δος]
Νούιος Ͻ [Ἀθμον]
120 Κλήμης — — — — —
Τρύφων — — — — —
Φλ · Ἀμ — — — —
Καρπό[δωρος Ͻ Σουνιεύς]
Ῥόδω[ν — — — — —]
125       vac.
Search Help
Contact Us