[ ] Att. — 142/3
col. I      [σωφρονισταί]
— — —  — — —  — — —
— — —  — — —  — — —
— — —  — — —  — — —
1 Ἐράτων Ͻ Εὐπυρ
Ἀπολλώνιος Ἀντιν
Ζωίλος Φαληρεύς
παιδοτρίβης διὰ βίου
5 Ἀβάσκαντος Εὐμόλπου
             Κηφ
 ἡγεμών
Πρωτογένης Σουν
 ὁπλομάχος
10 Ἰούλ · Εὐσχήμων Βερν
 γραμματεύς
Φοῖβος Ἀλεξάνδρου Πει-
                 ραι
 ὑπογραμματ
15 Σωκράτης Σκαμβω
 γυμνασίαρχοι
Κλ · Δαμασίας Φλυευς
καὶ ἀγωνοθέ · Γερμα(νικείων)
Φλ · Γαιανὸς Παλ · καὶ
20 ἀγωνοθέ · Ἁδρι(ανείων)
Φλ · Ὄνασος Παλ καὶ ἀ-
γωνοθ Ἀντινο(είων) ἐν Ἐλευ
Ἀντώ · Διόφαντος Σου
καὶ ἀγωνοθέ Ἀ[ντ]ινο
25 Ἑρέν Λεοντεὺς Ἀζην
Ξενοκράτης Κολω
Αἴλ · Σοσσιανός Προσ(πάλτιος)
Νικήρατος Παμφλ Φλυ
 Πάμφιλος Ͻ Φλυ
30 Πρωτέα<ς> Εἰρηναίου Λαμ
  Γάιος Εἰρηναίου Λαμ
〚Εὔδημος Ἀφροδεισίου〛 Φυλ
Θεόδωρος Ζωίλου
          Φαληρ
35   Ἐρεχθεῖδος
Ἐπίκτητος Διονυσίου Λαμ
Γραφικὸς Θεοδοσίου Λαμ
Θεογένης Ͻ Κηφεισι
Δημήτριος · Ἀγρυλ
40 Ζώπυρος Ὀνάσου Ἀγρυ
Ἑρμείας Ͻ ἐκ Κηδῶν
  Αἰγεῖδος
[Ἐπίγονος Εὐκ]άρπου | Γαργητ
43a — — —
col. II.44      [Πτολεμαίδος]
44a — — —  — — —  — — —
— — —  — — —  — — —
45 Φίλητος Νικοκλέους [Φλυεύς]
Νικοκλῆς Ͻ Ῥοῦφος — — —
Ἰσίδοτος Ͻ Οὐ vvv Φ[λυεύς]
Ἰσίδοτος Γλύκων[ος — — —]
Μητρόδωρος Κίλ[α — — —]
50 Στάτιος Χρυσόγον[ος — — —]
Φιλουμενὸς Παιδέ[ρωτος — — —
Εὐτυχίδης Ͻ Ἀκυα[ιεύς]
Κράτερος Ͻ Ἀκυ[αιεύς]
Λαβέρ · Ὑμηττό[ς Βουτάδης]
55 Λεωνίδης Ͻ #⁷ — — —
Ἀθηνίων Ἀν — —  — — —
Λεύκιος Μυ — —  — — —
   Ἀκαμαντ[ίδος]
Εὔκαρπος — — —
60 Σωκράτη[ς — — —]
Ἀγαθοκλ[ῆς — — —]
Ἀγαθο — —  — — —
Εὐμ — —  — — —
Εὐ — — —  — — —
65 Λ․c.6․․ος Ἀπολλωνίου
[Οἰ]ν̣όφιλος Ͻ vac
Ἀσκληπιάδης Οἰνοφίλου
Ἰσίδοτος Ͻ vac
Φρασίνικος Τρύφωνος
70 Νικόστρατος Ζωσίμου
Μέμ · Πόθος Θορίκιος
Πίστος Ͻ ἐκ Κεραμέ
Ὅμηρος Ἀφροδεισίου Ἕρμι(ος)
Νίκων Ͻ Χολαργεύς
75 Ἐπαφρόδιτος Νίκωνος Χολ
Ἀπολλόδωρος Ἀπολλω(νίου) Χολ
Ὀνήσιμος Ͻ Ἰφιστιάδης
     Ἁδριανίδος
Αἴλ · Γλύκων Ἰτ<α>ῖος
80 Φ[ι]λάργυρος Ͻ Ἰταῖος
Ἀξιόπιστος Ͻ Βησαιεύς πρ
Ἀξιόπιστος Ͻ Βησ νε
Θεογένης Εὐπόρου Ἀφιδ
Ἀπολλώνιος Ͻ Ἀντινο
85 Ἀττικὸς Ͻ Οἰναῖος
    Οἰνεῖδος
〚Κλ · Φαῦστος Ͻ Πτελ〛
Γύμνιτος Χρυσάνθ[ου Ἐπικη]φί
Σωκράτης Βίωνος Ἀχ[α]ρ
90   Κεκροπίδος
Δημοσθένης Διον[υ]σίου | Μελ
Σωκράτης Ἐπιγόνου vac.
Φιλουμενὸς Τρο[φ]ίμου vac.
Θεοδόσιος Ͻ vac.
95 Κλ Λίγυρος vac.
Ἐπάγαθος #⁷#⁷․․․ω̣ Πιθ
— — —  — — — εύς
97a — — —  — — —
— — —
col. III.98 ․․․․10․․․․#⁷
[․․5․․ Ἀ]φροδεισίου
100 [Ἀ]φροδ[εί]σιος Ͻ
Ἀττικό[ς Ͻ]
Φεῖτος Ͻ vac
Μεγιστόδωρος Ἀντι
Ἀγαθᾶς [Ͻ]
105 Εὔοδο[ς] Ζωσίμου
Ἀπολ[λ]ώνιος Ἀσκλη
Προσδόκιμος Ͻ
Εὔφ[η]μος Δημητρίου
Ἐπ[ίκτ]ητος Ἀσκληπιά
110 Εὐ[φρ]όσυνος Ͻ
․․․․ευς Ἀπολλοδώρου
[Εὔκα]ρπος Ὑγείνου
․․6․․․ης Ἀγαθοδώ<ρ>ου
․․․7․․․όδοτος
115 ․․․․λης Θεογένους
․․․ων Ͻ
[Τ]ρύφων Ζωσίμου
Σύμφορος Ἀττάλου
Ὄλυμπος Τέρπνου
120 Ἀττικὸς Ἔρωτος
Ποσῆς Ἀφροδεισίου
Ἰούλ · Ἀντέρως
Διονύσιος Σωσάνδρου
Ἑλβίδιος Μάξιμος
125 Ἄγαθ[ο]ς Διονυσοδώρου
Τιμόθεος Ἀντιγένους
Διονύσιος Εὐνόμου
Σωζομενὸς Θάλλου
Ἀθηνίων Ͻ
130 Ἱέρων Ἑρμείου
Ἅγνος Δημᾶ
․․5․․μαχος Ͻ
— — —
col. IV.134 ․․5․․επ̣α̣ —
135 Πάμφιλος Ͻ
Διονύσιος <Ὀ>νησίμου
Ἐπαφρόδειτος Δημητρί
Ζώσιμος Ὀνησίμου
Σύμφορος Συμμάχου
140 Σεραπίων Δωσιθέου
Ζώσιμος Ἰσιδότου
Ἡδύλος Σεραπίωνος
Εὔοδος Θεοφίλου
Ἀντώ · Ἡρακλείδης
145 Μύρων Ἰσιδότου
Εὔκαρπος Γραφικοῦ
Ἀρτεμίδωρος Θεοφρά
Κάλλιστος Ἐπιγένους
Διονύσιος Κάρπου
149a        vac.
150   ὑποσωφρονισταί
Ἀσκληπιάδης Τροφίμου
            Μαραθ
Ἀπολλώνιος Ͻ Ἀζη
        vac.
Search Help
Contact Us