[ ] Att. — c. 112 p.
See also:
1              ․․․․c.12․․․․δης Γαργήττιος ἐγυμνασιάρ[χησε]
            [μῆνας ἕ]νδεκα
            [ἀντικοσμή]της Σέντιος Ἀκύλα Ἀθμο[νεύς]
            [ἡγεμὼ]ν Χρυσέρως Ͻ Ἀθμονεύς
5             [ὁπλο]μάχος Τι Κλ Οὐάλης Ἀθμονεύς
               Ἀσκληπιάδης Ἀπολλωνίου Σφήττ[ιος]
                   παιδευταί
                Ζώσιμος Ζωίλου Ἀθμονεύς
            [Κά]λλιππος Ͻ Ἀθμονεύς · Διοκλῆς Ͻ Ἀθμονε[ύς]
10             [․․ Μ]άριος Σοφιστικὸς Ἁγνούσιος
                        παιδοτ[ρί]βης
            [Δημήτ]ριος Εἰσι[γέν]ου Ῥαμν[ούσιος]
col. I.13 — — —  — #⁷ — — —
[Διόδ]ωρος? Διοκλέους Σφήττιος
15 [Ἀλ]έξανδρος Ͻ Βησαιεύς
[Σ]ώστρατος Ἀντιόχου Φιλάδης
Λεοντῖνος Ποσειδωνίου πρ(εσβύτερος) Ὤ(αθεν)
Ζωσᾶς Ἀπολλωνίου
Εὐφρόσυνος Ἀπολλωνίου
20 Κλήμης Ἑρμίου
Ζώσιμος Ἀφροδεισίου
Νάρκισσος Ͻ
Ἄλκιμος Μενάνδρου
Σωτᾶς Ἀττικοῦ
25 Νικίας Εὐημέρου
Παρθενίας Εὐόδου
Εὔκαρπος Κάλλωνος
Ἀνταῖος Ληναίου
Εὔοδος Ͻ
30 Ἄλκιμος Δημητρίου
Ἀσκληπιάδης Διονυσίου
col. II.32 [Μόσ]χος Σπόρου
[Δι]ονύσιος Μαραθῶνο[ς]
[Κτ]ησᾶς Ὑγείνου
35 Ε[ὔ]καρπος Ͻ
Ε[ὔκ]αρπος Ἀφροδεισίου
Κλ [Ε]ὔφημος
Εὐ[π]όριστος Νείκωνος
Ζ[ώ]σιμος Λυκόφρονος
40 Ἀσκληπιάδης Μενάνδρου
Μέ[να]νδρος Ͻ
Πρόσδεκτος Ἡρακλέωνος
Ἑρμίας Μηνοδώρου
Εἰσίδωρος Ͻ
45 Διογένης Διονυσίου
Κορνήλ[ι]ος Βάσσος
Εἰσίων [Ἀ]πολλωνίου
Μηνᾶς [Εἰ]σιγένους
Ἐλευσίν[ιος] #⁷
infra col I-II.50  κεστροφύλαξ
Σύντροφος Ἡ[λιοδώρου Μελιτεύς].
  θυρωρός
 Τρόφιμος [Μιλήσιος].
 — — —
Search Help
Contact Us