[ ] Att. — c. 40 a.
See also:
col. I.1 ․․․․ΔΗ․․ΑΙΙΙ․․#⁷
       Κεκροπίδος
[Διότ]ιμος Διοδώ[ρο]υ Ἁλαιεύς
[Ἀρισ]τόμαχος Ε[ὐ]δόξου Μελιτ[ε]ύς
5 ․․#⁷μων       Φιλιπ[π]ίδου Ἁλαι[εύ]ς
[Λ]ήναιος      Ͻ   Α[ἰ]ξ[ω]νεύ[ς]
Ἀγαθόδωρος Ͻ          Ἁλα[ι]εύς
[Θ]εόδοτος Σατύρου Αἰξ[ω]νεύς
[Κό]ιντος Καικίλιος Μελ[ιτ]εύς
10 [Λ]εύκιος [Σ]έργιος Ἁ[λ]αιε[ύ]ς
[Σ]ωτίων Θευδᾶ [Ἁλ]α[ι]ε[ύ]ς
[Γάι?]ος Ͻ Μ[ελιτεύ]ς
Θεόφιλος Ἀλεξάνδρου Ἁ[λ]α[ιε][ς]
[Δω]ρόθεος? [Μ]ουσα[ί]ο[υ Πιθ]εύ[ς]?
15 [Γ]ναῖος  [Ͻ]   Ἁ[λ]αιεύς
Γάιος Γαίου Ἁλαι[ε]ύς
     Ἀτταλίδος
Εὐθύδημος Παντακλέους Ἀ[θ]μ̣[ο]νεύς
Σοφοκλῆς Θεοφράστου Ἁ[γν]ούσιος
20 [Εὔ]δημος Ν[ικ]ίου [Σ]ουνιε[ύς]
[Λ]εύκιος Δέ[κ]μου [Σ]ο[υ]νιεύ[ς]
[Διον]ύσιος Δημη]ρ[ίο]υ Σου[νι]εύς
․c.5․ς Σαβ̣ίννιο[ς Ἀθ]μονεύς
․c.5․νης [Ͻ]       [Ἀθ]μ[ο]ν̣εύς
25 ․c.6․․ιος Ἀγαθ[ο]κ[λέο]υς [Σο]υνιεύς
․․c.7․․ς Πρ[ω]το[μ][δ]ου? Ἀθ[μ]ονεύς
[— —]δωρος Δημητ[ρ]ίου [Σ]ουνιεύ[ς]
[— — —]Ͻ Ἁγνούσιος
[— — —]ης Νικηφόρου Περγ̣αμ̣ηνός
30 [— — —]ος Δημητρίου Μιλήσιος
[— —]δωρος Δημητρίου Ἀντιοχεύς
[—]ογένης [Ͻ]   Πλαταιεύς
[—]ος Ͻ Ῥωμαῖος
[Εὐ]ετίων [Ͻ] Μ[ι]λήσιος
35 [Ἀ]γαθίων Στρατονίκου Μιλήσιος
col. II.41           Διονύσιος Προ[— —]
        Ἀνδρόνικος Γλύκω[νος]
      Ἱπποθωντίδος
Τίμων Αἰνείου ἐκ Κο[ί]λης
45 Σαραπίων Σατύρου Ἀ[ζ]ηνι[εύς]
[Ἀρτε]μίδ[ω]ρος Σατύρου Ἀ[ζ]ην[ιεύς]
Δ[ιο]νύσιος Ἀριστοκράτου Ἐλε[υσίνιος]
Γ̣[ν]α[ῖ]ος Νικοστράτο[υ] Ἐλευσ[ίνιος]
Ἀπολλο[φ]άνης Ἱέρωνος Ἀζ̣[ηνιεύς]
50 Λε[ύκ]ιος Θεογείτον[ο]ς Πειρα[ιεύς]
Ἀντιγένης    Ͻ Ἀχ[ε]ρδούσ[ιος]
Γάιος Κοίλιος Πειραι[ε]ύς
Γναῖος Κορνήλι[ο]ς Πειρα[ι]εύς
Πο[λύφ]ρων? Ἡρώδου Πε[ι]ρα[ιε]ύς
55       [Ἀφ]ροδείσιος [Δ]ωροθέο[υ —]
55a {²a sinistra vitium lapidis}²
56        ․․τα?․․ Κορνήλιο[ς Ῥ]ω̣[μαῖος]?
       [․․5․․ Οὐ]έττιος Ῥ[ω]μ[αῖος]
       Γά[ιος Ἄν]νι[ος] Ῥωμαῖο[ς]
       Ἱππ[οκρά]της Χ[ρή]στο[υ]? Ῥ[ωμαῖος]?
60        ․δ̣[․․․․ Δ]ημητ[ρ]ίου Μα[ρωνίτης] ?
       Σωκλ[ῆς Ἰσ]ιδό[τ]ου Μα[ρωνίτης]?
       Μενε[κράτη]ς     Ͻ Μι[λήσιος]
       Πό[π]λ̣ιο[ς — — —  — — —]
       [Σω]τηρίδ̣[ης — —]ρου [— — —]
65        [Ἀφρ]οδεί[σιος Ͻ] Σαλαμ[ίνιος]
       [Δι]ονύσιοΔημη]τρίου Μιλ[ήσιος]
       [Ἑ]ρμαῖος Ͻ [Ἐπι]δαύρ[ιος]
       Ἀπολλώνιος Κα[λλ]ικράτο[υ — — —]
       Μᾶρκος Ͻ Ῥω[μ]αῖος
70        Ζ[ή̣]νων Σωσ[ι]βίου Κ[α]ρύστιο[ς]
       Πωλλίων Χρύσων[ο]ς Ῥω[μ]α[ῖος]
       Αὖλος Λικίννιος Ῥ[ωμ]α[ῖο]ς
       Δεῖος Ἡρώδου Μιλήσιος
       Εὐτ[υ]χίδης Εὐαρχίδ[ου] Μ[ιλήσιος]
75        [Ν]ο̣[υ]μ[ήνιο]ς? Ͻ Ἀλεξ[ανδρεύς]
infra col I.36           [ἡ] βουλὴ
[τ]ὸν γρα[μ]ματέα
37a {²in corona oleag.:}²
38               Δημ-
         [ή]τριον
40          Παιανι[έα]
infra col II.76               ὁ δ[ῆμος]
[τ]ὸν π[αιδοτ]|ρίβ-
               ην
76a {²in corona oleag.:}²
77 A[— — —]
[— — —]
infra col II/III.77a {²in corona:}²
78 Μι—
Νικ—
80 Μ—
Search Help
Contact Us