[ ] Att. — s. IV a. — IG II² 1923a Add. (pt. 2.2 p. 815)
face A.1 ψῆφος δημοσία̣.
face B.2 Ζ
Search Help
Contact Us