[ ] Att. — stoich. — 420-405 a.
See also:
     — — — — — — — — — — — — — — —
1 [𐅅ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂       καρχέσια ἀρ]γυ[ρᾶ ∶𐅃∶ σταθμὸν τούτον]
[ΗΗΗΗΔΔΔΔ𐅃 ποτέρια ἀρ]γυρᾶ ∶ΙΙΙ∶ στ[αθμὸν τούτον]
[— —                         χρυσίο στατ]ε͂ρες Κυζικεν[οί]
                            [․․․8․․․․ φι]άλε
5     [ἐν το͂ι Ἐλευσινίοι τ]ο͂ι ἐν ἄστει·
                [φιάλε ἀργυρ]ᾶ καὶ ℎορμίσκος χρυσο͂ς
                [πρὸς το͂ι τοί]χοι
                [χρυσοῖ κέρχ]νοι ∶𐅃
                [κιβότιον ἐλ]εφάντινον
10                 [δακτυλίο χρ]υσὸ ∶ δύο
                [ρρυμοὶ σεσι]δερομένοι ∶𐅄Ι
                [ρρυμοὶ ἀσι]δέροτοι ∶ΔΙ
                [κεράμο ζεύ]γε καινὰ ∶ΔΔΔΔΙΙ
                [ἄμπρον ∶Ι]
15                 [τετρακύκλ]ο καινὸ ∶ΙΙ
                    vacat
Search Help