[ ] Att. — stoich. — p. post 408/7 a.
See also:
face A front     — — — — — — — — — — — — — —
1 [— —                             κύλι]χς χρ[υσε͂ σταθμόν]
[Η𐅃                          κύ]λιχς ἀρ[γυρᾶ σταθμόν]
— — — ΙΙ                     χρυσίς στα[θμόν]
[Η․․․․]Δ                     οἰνοχόε ἀ[ργυρᾶ σταθμόν]
5 [ΗΗ․․]ΔΔΔ              οἰν[ο]χόε ἀρ[γυρᾶ σταθμόν]
[𐅐𐅐]𐅐𐅐ΣΣΣ   χρυσίο στα[τε͂ρες Δαρεικοί]
[Σ]                           Κυζικενός
                                 ἕκται Φοκα[ίδες — —]
ΗΗΗΔ𐅃Ι𐅁           χρυσίο ἀσέ[μο συμμείκτο σταθμόν]
10                                  σφραγῖδες [λίθιναι — —]
                                 σφραγῖδες [λίθιναι ∶․Ι]
𐅃Ι                           ὑποδερὶς χ[ρυσε͂ ἕλκοσα]
                                 κόθονες χαλ[κοῖ ∶𐅃ΙΙ]
[𐅅]𐅂𐅂𐅂𐅂                ἀργύριον ἄ[σεμον καὶ χσενικόν]
15                                  ἀργύριον ἐπ[ίσεμον]
[Τ]ΗΗΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ𐅁
                                 ἀναθέματα· πρ[ὸς το͂ι τοίχοι]·
                                 ὅρμος χρυσο͂ς [ἀκύλον ∶Δ𐅃Ι]
                                 πλάστρα χρυ[σᾶ τὸ δεμόσιον ἀνέθεκεν]
20                                  φιάλε ἀργυ[ρᾶ χρυσόμφαλος]
                                 Σα[λα]μινο[κλε͂ς ἀνέθεκεν]
𐅂𐅂𐅂                       [δακτύλιος χρυσο͂ς σταθμὸν τούτο]
22a     — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
face B back.22b                                   — — — — — — — — —
23 [𐅅ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂]          [καρχέσια ἀρ]γυρᾶ 𐅃
                                 [σταθμὸν τούτ]ον
25                                  [․․․8․․․․ φι]άλε      vacat
                                 [ποτέρια ἀργ]υρᾶ ∶ΙΙΙΙ
                                 [σταθμὸν τού]τον
                                   vacat
Search Help