[ ] Att. — c. 174/5
See also:
col. I.1               [ἀγ]αθῆι τύχηι
[ἐπὶ ἄρχοντος] Μ Μουνατίου Μαξι-
              μιανοῦ Οὐοπίσκου,
            — πρυτανείας οἱ πρυτά-
5               νεις τῆς Κεκρο[πίδος]
            τιμήσαντες αὑτοὺς καὶ
              τοὺς ἀισίτους ἀνέγρα-
              ψαν.
             Ἁλαιεῖς
10             Ἄννιος Πισ-
              τοκράτης
            ἱερεὺς Δημή-
              τριος
            Δημήτριος
15             Σ<ε>κ Ῥ<η>το[ρι]κός
            Νίκων ․․․δώ-
              ρου
              Αἰξ<ω>νεῖς
col. III.19             Στεφηφόρο<ς Ͻ>
20             Ἅγνος Στεφηφόρου
            Ὀνήσιμος Στεφη-
              φόρου
            Ἑρμείας
            Ἑρμεί<ου>
25             Ἑρμογένης Ἑρμείου
               Πιθεῖς
            Ἡλιόδωρ[ος] Ἡ<λι>ο-
               δώρου
            Ἐπικλ[ῆς]
30             Εὐχάριστος
            γραμματεὺς βου-
            λευτῶν Στρά-
            των Ὀλύμπου Μελιτεύς.
col. II.34                ἀίσιτοι
35             Ἰούλ Ἱερο-
               φάντης
            Αἴλ Δᾳδοῦ-
               χος
            Ἑρέννιος Ἱε-
40                ροκῆρυξ
            Μέμ ἐπὶ βω-
               μ<ῶ>ι
                vac.
Search Help