IG II² 1689
[ ] Att. — stoich. — ante med. s. IV a. — IG II² 1689 Add. (pt. 2.2 p. 813)
1 [ἡ ἐφ’ Ἱπποδάμαντ]ος
[ἀνέθηκε]·
[φιάλη ἀργυρᾶ, ἣν Ἀριστ]οβόλη
[ἀνέθηκε]·
5 [τὸ ἄγαλμα τῆς Νίκης τ]ὸ χρυσο͂ν,
[ὃ οἱ ἐπιστάται παρέδο]σαν
[Καλλίστρατος Ἀφι]δναῖος
[καὶ συνάρχοντες].
[Νίκης χρυσῆς πρῶ]τος ῥυμός· κεφα[λή —]
Search Help