[ ] Att. — stoich. 34-37 — fin. s. IV a.
See also:
1 τά ἐπίκρανα τῶν κιόνων τῶν εἰς τὸ προστῶιο[ν]
τὸ Ἐλευσῖνι τετταρακαίδεκα ἀγαγεῖν Πε[ν]-
τελῆθεν Ἐλευσῖνάδε, τρία ὡς ἂν παραλ̣[άβηι π]-
αρὰ τοῦ λιθοτόμου κατὰ λίθον τὴν μ[έτρησιν]
5 ποιούμενος· μέγεθος τ<ῶ>ν λίθων· τῶ[ν μὲν δώδε]-
κα μῆκος καὶ πλάτος ἄνωθεν κατ[ὰ τὴν πλίνθο]-
ν ἑπτὰ ποδῶν παλαστῆς δεόντω[ν καὶ δακτύλου],
κάτωθεν δὲ κατὰ τὸν αὐχένα στ[ρογγύλων κατ]-
ὰ τὴν διάμετρον πέντε ποδῶ[ν καὶ δυοῖν δακ]-
10 τύλοιν, ὕψος τριῶν ποδῶν δ[υοῖν δακτύλοιν]
δεόντων, τὰ δὲ γωνιαῖα δύ[ο τὸ μὲν ὕψος ἴσον]
τοῖς ἄλλοις, τὸ δὲ πλάτο[ς καὶ τὸ μῆκος εἶνα]-
ι ἄνωθεν καὶ κάτωθεν [πρὸς τὸν ἀναγραφέα με]-
ίζω τῶν δώδεκα. καθ[ελέσθαι δὲ πάντα εἰς τὸ ἱ]-
15 ερὸν ὅπο ἂν κελ[εύηι ὁ ἀρχιτέκτων· παρεῖναι]
δὲ συνεχῶς ἐὰν [Πεντελῆθεν ἐπὶ σκευῶν οἱ λί]-
θ̣οι κομίζω[νται καὶ ἐὰν καθαιρῶνται· τοὺς δὲ π]-
ρώτους παρ[αλαμβάνειν αὐτίκα μάλα, ἔπειτα κ]-
αὶ τοὺς δευ[τέρους καὶ τοὺς ἄλλους, οὓς οἱ λιθο]-
20 τόμοι ἐπο[ίησαν τὰ μέτρα ἔχοντας· μισθωτὴς Βί]-
οττος Π[— — — — — — — — — — — — — — ἐγγυητ]-
ὴς Δημ[— — — — — — — — — — — — — — — — Πα]-
ιανι[εύς — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help