[ ] Att. — non-stoich. — fin. s. IV a. — IG II² 1673a Add. (pt. 2.2 pp. 812-813)
1 ․․6․․․οτ̣ον̣ —
․․6․․․ου ∶ νιτ —
․․․․10․․․․ις —
․․6․․․σεν —
5 [χαλ]κεῦ(σι) ∶ οἰκο(σίτοις) πρὸς τ—
[ἐγ]λύουσι τὰ ε̣ν ἐκ τ[ῶν]
[ἐ]ντο μισθ ἑκάσ ΙΙΙΙ
7a — — — — — — —
— — — — — — —
— — — — — — —
— — — — — — —
8 ․․c.8․․․ μισθ ΙΙΙΙ
[τρίτηι][σ]ταμένου vac.
10 ․․7-8․․․ οἰκοδ-
․․10-11․․․ ἑκά ΙΙΙΙ
[․․5․․ ο]ἰκο μισθ vac.
[ἐν Ἐλευ]σινίωι vac.
στελεοί vac.
15 — — — — — — —
․․τε․․7-8․․․ου
․․․11-12․․․․ διαλύο(υσι)
․․․․13-14․․․․․ μισθ ∶ ἑκ ∶ ΙΙΙ
․․8-9․․․ οἰκοσί(τοις) vac.
20 τετρά[δι ἱστα]μένου vac.
— — — — — διαλύου(σι) 𐅄
— — — — — —ιο—
[Μουνιχιῶνος]
․․ημεν— —
25 σπονδο(φόροις) ∶ τοῖς τ[ὰς σπονδ(ὰς)]
μυστη(ρίων) ∶ ἐπαγ[γέλλουσι]·
ἀνάλωμα περὶ τ[ὸ τεῖχ(ος)]
τὸ περὶ τὸ ἱερό<ν>·
Θαργηλιῶνος ἐν[άτηι]
30 τεκτ<όν>οιν ∶ οἰκο ἐπὶ τ[ὰ τοῦ]
τείχ ἔργα μισθ ΙΙΙ·
χαλκεῦ(σι) ∶ οἰκο(σίτοις) τοὺς ἥλ(ους)
ἐγλύου(σι) ἐκ τῶν ἐντ[ο]
κω̣ν μισθ ἑκά ΙΙΙΙ· vac.
35 ὑπηρέ(ταις) ∶ οἰκο(σίταις) μισθ ∶ Ι—·
διακό(νοις) ∶ οἰκο(σίτοις) μισθ — —·
Σκιροφοριῶνος νουμ(ηνίαι)
τεκτ ΙΙΙ ο[ἰ]κο ἐπὶ τ—
— — — — — — — — —
Search Help
Contact Us