IG II² 1597
[ ] Att. — non-stoich. — post med. s. IV a.
col. I.1       ․c.6․․#⁷#⁷
      ․c.5․ΛΕ[․]ΣΦ
      ἑτέραν ἐσχατιὰν ἐν Κυδ[αντιδῶν]
[ὠνη] Νικοκλῆς Λυσικλέους Κυδαν ∶Η𐅄Δ𐅂𐅂ΙΙΙ·
5       ἕτερον χωρίον ἐγ Κυδαντιδῶν
[ὠνη] Νικοχάρης Θεοφίλου Κυδαν ∶Χ·
      ἕτερον χωρίον ἐγ Κυδαντι
ὠνη  Ἀντικλείδης Ἀντιγέ Κυδα[ν] ∶ΧΗΗΗ𐅄ΔΔ𐅃·
      κεφάλαιον ΧΧΧΧ𐅅ΗΗΗΔΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ·
10       ἑκατοστὴ ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ𐅀.
10a                    vacat
col. II.11      [— — — ἐπιμελητὴ]ς Ε[ὐ]φάνης —  —  —
     [ἀπέ]δοτο ἐσχατιὰν Κεφαλῆσ[ι]
ὠνη   Νικόμαχος Πολυλαίου ἐκ #⁷[․][— — — Δ𐅂𐅂ΙΙΙ]·
      ἑκατοστὴ ΙΙΙ𐅁𐅀·
15 Οἰκατῶν ἐπιμελητὴς Στράτων
      Μνησιφάνους Κοθωκίδης
      ἀπέδοτο χωρίον ἐγ Κοθωκιδῶν
ὠνη   Στράτων Μνησιφάνους Κοθω ∶Η· ἑκατο 𐅂·
     Ἀφειδαντιδῶν ἐπιμελητὴς
20       Λεόντιος Καλλιάδου Ἐπικηφί
      ἀπέδοτο χωρίον ἐγ Κοθωκιδῶν
ὠνη   Μνησίμαχος Μνησόχου Κοθ ΗΗ𐅄·
      ἑκατοστή ∶𐅂𐅂ΙΙΙ.
                   vacat
Search Help
Contact Us