IG II² 1572
[ ] Att. — non-stoich. — c. 330 a.
1 — — — — ν? — — — —
— — — —  Φαινίππου —
[— —, φιάλη]ν σταθμὸν ∶Η·
[— — — ἐν Σκ]αμβω[νι]δῶν ο[ἰκοῦσα]
5 [ταλασι]ουργὸς ἀποφυ[γοῦσα]
— — — —  νίδην Χ[αρ]ικλ[έους]
[— — —, φιά]λην στ[α]θμὸν [∶Η]·
[— — — στυππ]ειο[πώ]λ̣η̣? ἐμ [— — — οἰκ]
[ἀποφυγὼν — —][α] Διον[υσί]ο[υ?]
10 — — τ[ι]ον καὶ κο[ινὸν ἐ]-
[ρανιστ]ῶν·  φιάαη στ[αθμὸν ∶Η]·
[— — — ἐν Κ]ολαυτῶι ο[ἰκοῦσα]
— — — ς ἀποφυγο[ῦσα]
— — — — ροκλέο[υς —]
15 [— —, φιά]λη στα[θμ ∶Η]·
[— — — ἐν —]ωι [οἰκ — —]
— — — — ο — — — —
Search Help
Contact Us