[ ] Att. — non-stoich. — fin. s. IV/in. III a.
See also:
        Ι —
1       — ΣΙ#⁷ —
[— κατεα]γός —
[— το]ύτων κα[τεαγ —]
      — ς, μοχλο[ί —]
5          πελέκει[ς —]
       — α δύο, πελοσ —
    [— κ]λεῖδες ἀνά[παιστοι —]
[και ∶ τ]ρεῖς, βαλανάγ[ρα —]
  — ν ΙΙ, ζυγίσκα κιβ[ωτ —]
10 [κ]α[τ]εαγός, τροχοὶ 𐅃 —
— α, κυκλοῦχοι, ὑπερ[τερίαι? —]
Search Help
Contact Us