IG II² 1523
[ ] Att. — stoich. 40 — ante 334/3
col. I.1 — — — — — — χι]τ̣ων-
— — — — — ταρα]ντῖ-
— — — — — — — — ΙΣΤΙ
— — — — — — — — χιτ-
5 — — — — — — — ες βα̣-
— — — χιτωνίσ]κον ε-
6a    vacat
col. II.7 [— — — — — — — — — — — — Φιλονίκη χλανίδ]-
[α ἐν κιβωτίωι, ῥ]άκος· κ[άνδυν Διοφάντη Ἱερωνύμου γ]-
[υνὴ Ἀχαρνέως π]ασμάτια [ἔχοντα χρυσᾶ, ῥάκος· κατάσ]-
10 [τικτος ἐν κι]βωτίωι χει[ρίδας ἔχων, ξυστιδωτός, Με]-
[νεκράτεια ἀ]νέθηκεν, ῥάκο[ς· Μενεκράτεια Διφίλου]
[γυνὴ χιτῶ]να στύππινον, ῥάκο[ς· Ἡγήσιλλα χιτῶνα στ]-
[ύππιν]ον, ῥάκος· Φαναγόρα κατάστι[κτον· Ἀριστομάχ]-
[η χιτω]νίσκον λευκόν· Τελεσὼ χιτωνί[σκον βατραχε]-
15 [ιοῦν, ῥ]άκος· Καλλιστράτου Ὀῆθ[ε]ν γυνὴ ἀ[νάδημα ποι]-
[κίλον]· ζῶμα λευκὸν ἡ αὐτή· Καλλίππη χιτ[ωνίσκον με]-
[σαλου]ργῆ, ῥάκος· χιτῶνα στ[ύ]ππινον ἡ αὐ[τή· Καλλίππ]-
[η χιτ]ωνίσκον γλαυκειοῦν· κιθωνίσκον [παραλουργ]-
[ῆ π]αραποίκιλον ἡ αὐτή, ῥάκος· Καλλιστρ[άτου γυνὴ Ἀ]-
20 φιδναίου θώρακα κατάστικτον· Ἡδύ[λη] Φρε[αρρί ἀμό]-
ργινον χιτῶνα, ῥάκος· Θαλλὶς τρύθημα ἀμόρ[γινον, ῥ]-
άκος· κεκρύφαλον ποικίλον Μίνυλλα· Θαλλ[ὶς χιτων]-
ίσκον περιήγητον χει[ρ]ιδωτόν· Μνησιστρ[άτη Αἰσί]-
μου χιτωνίσκον βατραχειοῦν περιποί[κιλον, ῥάκο]-
25 ς· Μυρρίνη τρύφημα· Φανοδίκη Νεάνδρ[ου κατάστικτ]-
ον, ῥάκος· ἡ αὐτὴ χιτωνίσκον ἀνδρε[ῖον, ῥάκος· Φαινί]-
ππη χιτώνιον στύππινον κατάστ[ικτον· κάνδυν, τὸ ἄ]-
γαλμα ἔχει, Μόσχου θυγάτηρ Λεωσ[θένους γυνὴ ἀνέθ]-
ηκεν.
30                     vacat 0.12
Search Help