[ ] Att. — stoich. 28 — fin. s. IV? a.
1 [․․․․· ὄγδοο]ς καὶ δ[έκατος ․․․8․․․․]·
[ἔνατος κα]ὶ δέκατος ․․․․․12․․․․․
[․ εἰκοστὸ]ς ΧΧΧ· εἷ[ς καὶ εἰκοστὸς ․․]
[․․6․․․· δ]εύτερος κα[ὶ εἰκοστὸς ΧΧΧ]·
5 [τρίτος] καὶ εἰκοστὸ[ς ΧΧΧ· τέταρτος]
[καὶ εἰκ]οστὸ[ς] ΧΧΧ· πέ[μπτος καὶ εἰκο]-
[στὸς ΧΧ]Χ· ἕκτος καὶ εἰ[κοστὸς ΧΧΧ· ἕβ]-
[δομος κ]αὶ εἰκοστὸς [ΧΧΧ· ὄγδοος καὶ]
[εἰκοστ]ὸς ΧΧΧ․․․ ησ․․․․․12․․․․․
10 [․· ἔνατος] καὶ ε[ἰκο]στ[ὸς ΧΧΧ· τριακοσ]-
[τὸς ΧΧΧ· εἷ]ς καὶ τριακο[στὸς ΧΧΧ· δεύ]-
[τερος καὶ] τριακ[οστὸς ΧΧΧ· τρίτος κ]-
[αὶ τριακο]στὸς ΧΧ[Χ· τέταρτος καὶ τρ]-
[ιακοστὸς] ΧΧΧ· πέν[πτος καὶ τριακοσ]-
15 [τὸς ΧΧΧ· ἕκτ]ος καὶ [τριακοστὸς ΧΧΧ· ἕ]-
[βδομος καὶ τρι]α[κοστός — — — — —]
Search Help