IG II² 1464
[ ] Att. — non-stoich. — c. 330 a.?
1 ․․․Γ#⁷H#⁷#⁷[— — — — — — — — — — χ]-
[αλ]κοῦν, λεκάνη — — — — — — — — — — —
․․αδινον προσκε[κρουμένον — — — — — — — —]
[γ]ενόμενα ἐκ τῶν ε — — — — — — — — — — —
5 ․ιον [Ι], δίφροι [ΙΙ], το[ύτων — — — — — — — —]
․κου λυριο․ ἐσχαρ̣ — — — — — — — — — — —
σιδηρᾶ τρία καὶ ἕν[— — — — — — — — — τὸ μ]-
[ὲ]ν σιδηροῦν, τὸ δὲ χ[αλκοῦν — — — — — — —]
[ο]ν καὶ ὀβελίσκω πα#⁷ — — — — — — — — — —
10 αι σιδηραῖ κατεαγῦ[α]ι — — — — — — — — — —
[σ]πίδες δύο ἡ μὲν λε[υκή, ἡ δέ — — — — ἐπίχα]-
λκος οὐχ ὑγιής, κιβω(τ—) 𐅅#⁷ — — — — — — — —
α καὶ κιθώνια, ἐχήνια #⁷#⁷#⁷ — — — — — — — —
[ἐ]ν ἐλ[ύ]τρωι περιΛ#⁷#⁷․․ 𐅃Ι — — — — — — —
15 ον σ[κ]υτίνην λαβὴν ἔχον — — — — — — — —
καὶ ἄτρακτος ἐν ἐλύτρω[ι — — — — — — — —]
ι καὶ ἕτεροι ἄτρακτοι λυ — — — — — — — — —
ν σπάθαι ἐλεφάντιναι — — — — — — — — — —
χ․․ειον ἐλεφάντινο[ν — — — — — — — — —]
20 [ἠ]λεφαντωμένος στε̣[— — — — — — — — — φι]-
άλη ἐλεφαντίνη, ἀσπ[ιδ — — — — — — — — —]
[․]#⁷ ἅρμ̣ατος? σιδ[ηρ]ο͂ [— — — — — — — — λ]-
α[β]ὴν ἐχούσας [ΙΙ], ἀκρ[ο — — — — — — — — —]
Ε#⁷[․․]Ι#⁷ΟΝ ἐλεφάντ[ινον — — — — — — φι]-
25 άλη καὶ κάτροπτο[ν — — — — — — — — — —]
ΤΕΙ#⁷[․]ς ἐλεφαν[τιν — — — — — — — — — —]
․․ΛΛ#⁷ΩΤΙΜΕ#⁷
․․․ΙΙΙ, κράνο[ς — — — — — — — — — ἀκό]-
ντια μικρά — — — — — — — — — — — — — —
30 ἐν κιβωτί[ωι — — — — — — — — — — — — —]
ἐν κιβωτ[ίωι — — — — — — — — — — — — —]
[χ]ρυσο — — — — — — — — — — — — — —
Search Help
Contact Us