[ ] Att. — stoich. — c. 330 a.? — IG II² 1463 Add. (pt. 2.2 p. 809)
face A.1 ․․․․․․․․18․․․․․․․․συ
․․․․․․․17․․․․․․․․ντο
[․․․․11․․․․․ οὐχ ὑ]γιές· ἀσ[πίδες]
[․․․․11․․․․․ ἠλε]φαντωμέν[— — — ἀσπίδες]
5 [․․․8․․․․ ἡ δὲ μί]α ἐπίσημον ο[ὐκ ἔχει]
[․․․․10․․․․ ἀσπ]ίδες ἐπίσημοι
․․․․․12․․․․․ κράνη Ἀχαιϊκά
․․․․11․․․․․ου {²⁷[— ἐπὶ — —]ου}²⁷ ἄρχοντος ἀσπ[ίδες]
[․․ κνημίδων] ζεύγη ∶Δ∶ κράνη Ἀ[χαιϊκά?]
10 [․․․7․․․ ἄρχ]οντος παρὰ τῆι ἱε[ρείαι — — — συβήνη ἐλ]-
[εφαντίνη ἡ] παρὰ Μηθυμναίων ο[ὐχ ὑγιής]
․․․8․․․․σαν παραλαμβάνειν
․․․7․․․ ἐστάθη δὲ καὶ ἐξητά[σθη]
․․․7․․․ς ὑδρία χρυσῆ ∶Η, ἣν Ἀν[— — ἀνέθηκε]
15 ․․6․․․ΗΗ v ταύτηι ἐνέδει ∶𐅂[— — — τῆς Ἀθηνᾶς ὑδρία]
[χρυσῆ ∶]ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ ταύ[τηι ἐνδεῖ]
․․․7․․․ΙΙ[․] ἐπ’ αὐτῆς δὲ ἔπει[σιν]
[ταύτηι ἐν]δεῖ ∶ΙΙΙΙΙ∶ ὑδρί[α]
[․․6․․․ τα][τ]ηι ἐνδεῖ ∶ΔΔΙΙ
20 [․․․․ ταύτη]ι ἐνδεῖ ∶𐅃ΙΙΙΙ𐅁
[․․․ ταύτηι ἐνδεῖ][․]𐅂𐅂𐅂∶ Ε///
[․․6․․․ ταύτηι ἐν]δεῖ ∶𐅃𐅂#⁷
22a — — — — — — — — — Ι
face B.23 ․․6․․․ους̣ ΙΙ
[․․․․ κ]ύλιξ χαλκῆ μ —
25 [οὐχ ὑγ]ιεῖς· κύαθοι Δ —
․․5․․∶ ὀβελίσκοι πα[ντοδαποί —]
․․5․․ς· παλλάδιον χαλ[κοῦν —]
․․6․․․Ι∶ γλοηρον? χαλκ[οῦν — — — ζυγὸν —]
[․․․ πλ]άστιγγα οὐκ ἔχον —
30 [․․․․ ἑ]τέρα τετράπος κλ —
․․5․․α ὑδριῶν ∶Δ𐅂𐅂𐅂∶ ὦτ[α —]
․․6․․․υξ ∶Ι∶ πυθμένες σι[δηροῖ — — λ]-
[έβητες] γαμικοί ∶ΙΙΙ∶ πόρ[πακες —]
         vacat
Search Help