IG II² 1430
[ ] Att. — non-stoich. — c. 367/6 — IG II² 1430 Add. (pt. 2.2 p. 809)
1 ․ρα — — — — — — — — — — — — —
․παρ — — — — — — — — — — — —
ὑποχα[λκ — — — — — — — — — —]
3a vacat 0.25
4 τάδε ἀρ[γυρᾶ]·
5 πίναξ ἀρ[γυροῦς, σταθμὸν ΧΧΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ]·
πίναξ ἕτερ[ος, σταθμὸν ΧΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ]·
πίναξ ἕτερο[ς, σταθμὸν 𐅅ΗΗΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ]·
χερνιβεῖον [ἀργυροῦν, σταθμὸν Χ𐅄]·
χερνιβεῖον [ἀργυροῦν, σταθμὸν]
10 𐅅ΗΗΗΗΔΔΔΔ·
10a vacat 0.18
11 οἰνοχόαι ἀργ[υραῖ τρεῖς, σταθμὸν]
ΧΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙ·
φιάλαι ἀργυρα[ῖ δύο, σταθμὸν ΗΗ𐅃𐅂𐅂𐅂]·
13a vacat 0.32
14 οἰνοχόη ἀργ[υ]ρ[ᾶ, σταθμὸν 𐅅Η𐅄𐅂𐅂]·
14a vacat 0.38
〚— — — —〛
15 ․ΕΝΕΚ#⁷
#⁷#⁷
Search Help
Contact Us