[ ] Att. — stoich. 25 — init. s. IV a.
frg. a.1 [— — — — — — — — — —ς] ἔγ[ρ]-
[αμμάτευε· ἐκ το͂ Ὀπισθοδ]όμο κα[ν]-
[ο͂ν χρυσο͂ν ὑπόξυλον, ἵν]α τὰ ἐλε[φ]-
[άντινα, σταθμὸν ∶ΧΧΗΗ] C[Η]𐅃𐅂∶ θυμ[ι]-
5 [ατήριον ἀργυρο͂ν? ὑπό]ξυλον, στ[α]-
[θμὸν ∶ΧΗΗΗ𐅄𐅃․․․ ἀμφι]δέα δύο Λ[․]
frg. b.7 [— — — — — — — — — — — — στ]-
αθμὸν ∶ΧΗ̣Η̣[ΗΗ]𐅃 [․․․․․13․․․․․․ δ]-
ι[α]λίθω, σταθμὸν Η𐅃𐅂𐅂[𐅂]ΙΙΙΙΙ· ο[ἰνοχ]-
10 [η] ἀργυρᾶ, σταθ[μ]ὸν ∶𐅅Η𐅄𐅂𐅂· κα[νο͂ν]
χ[ρ]υσο͂ν ὑπόχαλκον, ἵνα ὁ Ἀπόλλω-
ν, σταθμὸν ∶ΧΧΧ𐅅𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂· κανο͂ν [χ]-
[ρ]υσο͂ν ὑπόχαλκ[ο]ν, ἵνα ὁ Ζεύς, στ[α]-
θμὸν ΧΧΧ𐅅Η𐅄ΔΔΔΔ∶ θυμιατήριον [χ]-
15 ρυσο͂ν ὑπόχαλκον, ἵν[α τ][κα]μπύ[λ]-
α πέταλα, σταθμὸν ∶ΧΧ[𐅅]ΗΗΗΗ𐅄Δ∶ θ[υ]-
μιατήριον χρυσο͂ν ὑπόχαλκον, [ἵ]-
να τὰ ὀρθὰ πέταλα, σταθμὸ[ν] ∶ΧΧ𐅅Η-
ΗΗΗΔΔΔΔ∶ κρατὴρ χρυσο͂ς ὁ μικρό-
20 ς, σταθμὸν ∶ΧΧ𐅅𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ ἄσταθμ-
α τάδε· σφραγῖδες λίθινα[ι] ψ[ι]λα-
ὶ ΔΙ∶ σφραγὶς λιθίνη χρυ[σ]ο͂ν δακ-
τύλιον ἔχουσα ∶ σφραγῖδες λίθι-
[ν]αι χρυσο͂ς δακτυλίος ἔχουσαι
25 ἑπτά∶ ἄνευ δακτυλίων περιχρύσ-
ω σφραγῖδε δύο· χρυσίδες φιάλα-
ι τῆς θεο͂, πρῶτος ῥυμὸς φιάλαι ὀ-
κτώ, σταθμὸν ∶ΧΗΗΗΗ𐅃ΙΙΙ∶ θυμιατήρ-
ιον ἀργυρο͂ν ὑπόξυλον, ἵνα ἡ Νίκ-
30 η, σταθμὸν ∶ΧΗΗΗΗΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂∶ το͂ θυ-
μιατηρίο τούτο, ἵνα ἡ Νίκη, καλύ-
πτρα ἀργυρᾶ, σταθμὸν ἄγει ∶𐅄Δ𐅃𐅂-
𐅂𐅂∶ χρυσίω ἀπύρω δύο, σταθμὸν ἄ[γ]-
ει ∶ΔΔ𐅂ΙΙΙΙΙ.
35             vacat
Search Help