IG II² 1393
[ ] Att. — stoich. 68 — c. 398/7 — IG II² 1393 Add. (pt. 2.2 p. 799)
1 ․․․․9․․․․σε — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
․․․․ παρέδοσ[αν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
․․5․․ο․․ιν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[․․․ Κε]ιριάδ[ηι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐ]-
5 [γραμ]μάτευεν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
․․ Νίκης [χρ]υσ[ῆς πρῶτος ῥυμός· κεφαλή, στεφάνη, ἐνωιδίω, ὅρμος, ὑποδερίς, ἥλω δύο χρυσώ],
[χὲ]ρ ἀρι[σ]τ[ερά, ἀμφιδέα, χρυσίδια μικρά· σταθμὸν τούτων ΧΧΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· δεύτερος ῥυμός]·
[θώραξ, στρ]όφιο[ν· σταθμὸν τούτων ΧΧΔ· τρίτος ῥυμός· ἀπόπτυγμα, περόναι δύο, πόδε δύο, σ]-
[ταθμὸν το]ύτω[ν Χ𐅅ΗΗΗΗΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· τέταρτος ῥυμός· χὲρ δεξιά, ἀμφιδέα, στέφανος, κατω]-
10 [ρίδε δύο, σ]ταθμ[ὸν τούτων Χ𐅅ΗΗΗΗ𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂· πέμπτος ῥυμός· ἀκρωτήριον χρυσο͂ν ὀπίσθι]-
[ον, σκέλε δ]ύο· στα[θμὸν τούτων ΧΧΧΧ𐅂𐅂ΙΙΙ· θυμιατήριον ἀργυρο͂ν, ὃ Κλεοστράτη ἀνέθηκεν]
[Νικηράτο], χαλκ[ᾶ διερείσματα ἔχον, σταθμὸν τούτο ΧΗΗΗ· χρυσίον ἄπυρον, σταθμὸν τ]-
[ούτο ΙΙΙ𐅁· ἀμ]φιδέ[αι χρυσαῖ λεπταὶ ΙΙ, Πολυΐππη Μελετέωνος Ἀχαρνέως ἀνέθηκεν, σταθμὸν]
[τούτοιν 𐅂Ι]ΙΙΙ· v στρε[πτὸν περίχρυσον ὑπάργυρον, σταθμὸν τούτο 𐅄𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ· στέφανος χρυσο͂]-
15 [ς, ἀριστεῖ]α τῆς θε[ο͂, σταθμὸν τούτο ΗΗ𐅄ΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ𐅁· οἰνοχόαι ἀργυραῖ ΙΙΙ, σταθμὸν τούτων Χ]-
[ΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂]ΙΙ· v στέφ[ανος χρυσο͂ς, ὃν Λύσανδρος Ἀριστοκρίτο Λακεδαιμόνιος ἀνέθηκε, σ]-
[ταθμὸν τού]το v 𐅄Δ𐅃[𐅂ΙΙΙΙΙ· στέφανος θαλλο͂ χρυσο͂ς, ὃγ Γέλων Τλησωνίδο Πελληνεὺς ἀνέθηκ]-
[ε, σταθμὸν τ]ούτο v Δ[𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ· στέφανος θαλλο͂ χρυσο͂ς, ὃν Ἱεροκλῆς Φασηλίτης ἀνέθηκε, στα]-
[θμὸν τούτ]ο v 𐅄𐅃𐅂𐅂[𐅂𐅂· στέφανος θαλλο͂ χρυσο͂ς, ὃν ἡ πόλις ἀνέθηκε τὰ νικητήρια το͂ κιθα]-
20 [ρωιδο͂, στα]θμὸν το[ύτο 𐅄ΔΔΔ𐅃· στέφανος θαλλο͂ χρυσο͂ς, ὃν Ἀριστομάχη Ἀριστοκλέος ἀν]-
[έθηκε, στα]θμὸν το[ύτο ΔΔΔ𐅃𐅂ΙΙΙ· δακτύλιος ἀπέρων χρυσο͂ς, ὃν Πλάτθις Αἰγινήτης ἀνέθ]-
[ηκε, σταθμ]ὸν τούτ[ο Ι𐅁· στέφανος χρυσο͂ς, ὃν ἡ Νίκη ἔχει ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἡ ἐπὶ τῆς χερὸς τ]-
[ο͂ ἀγάλματ]ος το͂ χρ[υσο͂, ἄσταθμος· Φωκαϊκὼ στατῆρε ΙΙ· ἕκται Φωκαΐδες ΔΙΙ· σίγλοι Μηδικοὶ]
[ἀργυροῖ ΔΙ]· ὑπόστα[τον χρυσο͂ν, ἄσταθμον· κρατὴρ ὑπάργυρος ἐπίτηκτος, ἄσταθμος· ἕκτη Φω]-
25 [καῒς μία· δύο] σφρα[γῖδε λιθίνω, χρυσο͂ν ἔχοσα τὸν δακτύλιον, ἡ δὲ ἑτέρα ἀργυρο͂ν· σκάφαι χ]-
25a [αλκαῖ Η· σταθμία] χ[αλκᾶ κτλ. — — — — — — — — — — — — — —]
26 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τοι ὑπάρ[γυροι]
[— — — — — — — — — — — — — — — φιάλη ἀργυρ]ᾶ, ἣν Ἀριστόλα ἀ-
[νέθηκε — — — — — — — — — — — — — — ἀργυρίο σ]υμμείκτο καὶ ἐ-
[πιτήκτο ․․․ σταθμὸν ΔΙΙ· ἀργυρίο ἐπιτήκτο, παρακαταθήκη Μελητάδο] Ἐρχιῶς v ΔΔΔ v ἐ-
30 [— — — — — — —  — — — — — — — — — — — — — — Γλύκη Ἀρχ]εστράτο ἀνέθ-
[ηκε — — — — — — — — — — — — — — χρυσᾶ ταῦτα ἐπὶ] το͂ βάθρο· φιάλ-
[— — — — — — τάδε ἄγραφα παρέδοσαν καὶ ἄστα]τα ἐπέτε[ι]α· γοργόνειο-
[ν χρυσο͂ν ὑπάργυρον ἀπὸ τῆς ἀσπίδος τῆς ἀπὸ το͂ νεώ· ἀργύριον κί]βδηλον τὸ Ἐ[λ]ευσινόθεν
[ΔΔ𐅃· βοίδιον ἐλεφάντινον· φιάλη ἀργυρᾶ, ἣν Λεωκράτης Αἴσχρ]ωνος Φαλη[ρεὺ]ς ἀνέθηκε,
35 [σταθμὸν ταύτης ΗΔ· φιάλη ἀργυρᾶ, ἣν Λυσιμάχη Τηλεμάχο μήτ]ηρ <ἀνέθηκε>, ἐν ἧι τ[ὸ γορ]γόνειον, σ-
[ταθμὸν ․․․ 𐅂𐅂𐅂· δακτύλιος χρυσο͂ς ἐν πινακίωι, ὃν Κλεινομάχη] ἀνέθηκ[εν Ἀρτ]έμιδι Βρ[α]-
[υρωνίαι· δακτύλιος χρυσο͂ς — — — — — — — —] ὃν Φρυν[ίσκο]ς Θε[τταλὸς]
[ἀνέθηκε — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us