IG II² 1372
[ ] Att. — stoich. 46-47 — 402/1 — IG II² 1402 Add. (pt. 2.2 p. 799)
See also:
frg. a [τάδε οἱ ταμίαι τῶν ἱερῶν χρημάτων τῆς Ἀθηναίας καὶ τῶν ἄ]-
[λλων θεῶν οἱ ἐπὶ Μίκωνος ἄρχοντος — — —  — — —],
[— — — Τειθράσιος,  — — —  — — —,  — —]
[—  — — —,  — — —  — — —,  — — κλῆς Αἰξωνεύς],
[Ῥι — —  — — —,  — — —  — — —,  — — —]
1 [․․․․10․․․․, οἷς Κ]λέσοφο[ς ․․․7․․․ Εὐωνυμεὺς ἐγραμμάτε]-
[υε, παρέδοσαν τ]αμίαις v τοῖ[ς ἐπὶ Ξεναινέτο ἄρχοντος ․․․]
․․․․․12․․․․․, Πολυεύκτωι — — —,  — — — — — —,
․․․․․12․․․․․ Ὀῆθεν, Διοδό[τωι — — —,  — — — — —]
5 [—,  — — — Aἰ]γιλιεῖ, οἷς [— — —  — — —  — — — ἐγρα]-
[μμάτευε].  vacat
6a               vacat 0.075
7 [ὑδρίαι ἀργυραῖ· πρ]ώτης ὑδρ[ίας σταθμὸν 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ 𐅃𐅂𐅂𐅂]·
[δευτέρας ὑδρίας] σταθμὸν 𐅅ΗΗ[ΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂· τρίτης ὑδρίας στ]-
[αθμὸν 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔ]Δ𐅂𐅂· τετάρτη[ς ὑδρίας σταθμὸν 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔ]
10 [․4․․· πέμπτης ὑ]δρίας στ[αθμὸν Χ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· — — —  — —]
frg. b (1402).1 [— — — — — — — — στέφανος χρυσο͂ς ἀρ]ιστεῖο[ν ἐκ Π]-
[αναθηναίων, σταθμὸν τούτο ΗΗ𐅄ΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙΙ?]· στέφανος χρυσ[ο͂ς τὰ]
[νικητήρια το͂ κιθαρωιδο͂· v σταθμὸ]ν τούτο 𐅄ΔΔΔ𐅃̣ΙΙ· στέφανο[ς]
[χρυσο͂ς, ὃν Ἀριστομάχη Ἀριστο]κλέος Ὀῆθεν ἀνέθηκε, στ[αθμ]-
5 [ὸν τούτο ΔΔ𐅃𐅂ΙΙΙ· χρυσίδες τρε͂ς, σ]ταθμὸν τούτων ΗΗΗΗ𐅄ΔΔ[Δ․]·
[․․c.7․․ χρυσῆ θριπήδεστος χ]ρυσῆν ἅλυσιν ἔχοσα, Ἀρτ[έμι]-
[δι Βραυρωνίαι ἀνέθηκε ․c.5․]οκλέος γυνή, σταθμὸν ταύ[της]
[𐅂𐅂Ι].
Search Help
Contact Us