[ ] Att. — non-stoich. — 185/4
1 ἱερὰ Διονύσου.
ἀγαθεῖ τύχει· ὀργεῶνες·
   Διονύσιος     Ἀγαθοκλέους      Μαραθώνιος
  Ἀγαθοκλῆς      Διονυσίου        Μαραθώνιος
5    Σόλων         Ἑρμογένου        Χολαργεύς
  Ἐπιχάρης       Κράτωνος         Σκαμβωνίδης
  Ἰσοκράτης      Σατύρου          Κυδαθηναιεύς
  Ἄνδρων         Σωσάνδρου       Ἁμαξαντεύς
   Διονυσογένης   Διονυσίου        Παιανιεύς
10    Σίμων          Σίμωνος          Πόριος
   Φιλόστρατος    Διονυσίου        Πόριος
   Λέων           Σίμου           Ἐλαιούσιος
   Θεόδοτος       Τιμησίωνος       Φλυεύς
   Δίων          Ἀντιλόχου        Λαμπτρεύς
15   Ἡρακλείδης     Θεοδώρου         Παιονίδης
   Καλλικράτης    Τιμησίωνος       Κηφισιεύς
  Ἀπολλόδωρος   Ἀπολλωνίου       Λαμπτρεύς
17a                 vacat 0.014
18 ἀγαθεῖ τύχει· ἐ[πὶ] Εὐπολέμου ἄρχοντος, Ποσιδεῶνος ἀγορᾶι κυρίαι· ἔδοξεν τοῖς
[Διον]υσιασταῖς· Σόλων Ἑρμογένου Χολαργεὺς εἶπεν· ἐπειδὴ Διονύσιος Ἀγαθοκλέους
20 [Μαραθώ]νιος κατασταθεὶς ταμίας ὑπὸ τῶν Διονυσιαστῶν πλείω ἔτη καὶ λαβὼν παρ’ αὐτῶν
[τὴν ἱερεωσ]ύνηγ τοῦ Διονύσου τόν τε νεὼ τοῦ θεοῦ κατεσκεύασεν καὶ ἐκόσμησεν πολλοῖς
[καὶ καλοῖς ἀνα]θήμασιν καὶ εἰς ταῦτα ἀνήλωκεν οὐκ ὀλίον πλῆθος ἀργυρίου, ἐπέδω-
[κεν δὲ καὶ εἰς τὸ κοι]νὸν δραχμὰς χιλίας ὅπως ἔχωσιν ἀπὸ τῆς προσόδου θύειν τῶι θεῶι κα-
[τὰ μῆνα ἕκαστον κ]ατὰ τὰ πάτρια, παρεσκεύασεν δὲ τοῖς Διονυσιασταῖς ἵν’ ἔχωσιν χρᾶ-
25 [σθαι αὐτοῖς καὶ χρυσώ]ματα καὶ ἀργυρώματα καὶ τὴν λοιπὴν χορηγίαν πᾶσαν τὴν δέο-
[υσαν εἰς τὰ ἱερὰ καὶ τόπον εἰ]ς ὃν συνιόντες καθ’ ἕκαστον μῆνα μεθέξουσιν τῶν ἱερῶν·
[δεδόχθαι τοῖς ὀργεῶσιν], ἐπαινέσαι Διονύσιον Ἀγαθοκλέους Μαραθώνιον καὶ στεφα-
[νῶσαι κιττοῦ στεφάνωι κ]ατὰ τὸν νόμον ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ καλοκαγαθίας καὶ εὐ-
[νοίας εἰς αὐτούς, καὶ ἀναγορεῦ]σαι τὸν στέφανον τοῦτον μετὰ τὸ τὰς σπονδὰς ποιή-
30 [σασθαι ὅταν συντελεσθῆι τ]ὰ ἱερὰ τοῖς ὀργεῶσιν ἐν τεῖ πρώτει συνόδωι. ἀναγρά-
[ψαι δὲ τὸ ψήφισμα τόδε ἐν στήλει λιθί]νει καὶ στῆσαι παρὰ τὸν νεὼ τοῦ θεοῦ, εἰς δὲ τὴν ἀ-
[ναγραφὴν καὶ τὴν ἀνάθεσιν τῆς στήλης με]ρίσαι τὸ γενόμενον ἀνάλωμα τὸν ταμίαν. ταῦ-
[τα Σόλων εἶπεν].
— — — — — — — — — — — — — — — —ῶνος ἀγορᾶι κυρίαι· ἔδοξεν τοῖς Διονυσια-
35 [σταῖς — — — — — — — — — — — εἶπεν· ἐ]πειδὴ Σόλων Ἑρμογέν[ου Χ]ολαργεὺς κατα-
[σταθεὶς — — — — — — — — — — — — — —]ν ἐφρόντισεν ὅπως ἐπα[υξ]ηθῶσιν
— — — — — — — — — — — — — — — — — — ς καὶ ἀόκνως οὐδεμίαν κα[κοπά]-
[θιαν ὑποστελλόμενος — — — — — — — — — — — —]ομως τὸ ἱερὸν τ[οῦ θεοῦ — —]
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ομενον αρ — — — — — —
Search Help
Contact Us