List of donors from Stratonikeia.  Marble block from the temple of Demeter.
[ ] Caria — Stratonikeia — 188-167 BC — EA 38 (2005) 9-12 — SEG 55.1145
col. I-A.1 [— — — — —] Ἀ̣ρ̣ι̣σ̣τ̣έου τοῦ̣ [— — — — — — — — —]
[— — —]ος Ῥο(δίου) δεδωκότος (δρ.) ξ̣ʹ ἡμέ[ρ]α̣ καὶ νύξ,
[τοῖς ἔ]χουσι τὰ Ἱεροκλείους τοῦ Ἑρμοφάν-
[του] Ῥο(δίου) δεδωκότος (δρ.) ξ ἡμέ[ρα] κ[α]ὶ νύξ,
5 [τοῖς] ἔ̣χουσι τὰ Ζωΐλου τοῦ Θεμιστοκλεί-
[ους] Ἱε(ροκωμήτου) δεδωκότος (δρ.) ξ ἡμέρα καὶ νύξ,
[το]ῖς ἔχουσι τὰ Ἱεροκλείους τοῦ Ἱέρωνος Ἱε(ροκωμήτου)
[δε]δωκότος (δρ.) ξ ἡμέρα καὶ νύξ,
[τοῖς] ἔ̣χο[υ]σι τὰ Μυωνίδου τοῦ Διονυσίο̣υ̣ Ῥο(δίου)
10 δ̣ε̣δωκ̣ότος (δρ.) μ̣ καὶ τοῖς τὰ Ἰατροκλείους
τ̣οῦ Ἀπολλωνίου Ῥο(δίου)
δεδωκότος (δρ.) κ ἡμέρα καὶ νύξ,
τοῖς ἔχουσι τὰ [․2-3․]άρχου τοῦ Ἄν[δ]ρωνος Λο(βολδέως)
δεδωκότος (δρ.) λθʹ καὶ τοῖς τὰ Θαρ̣γ̣ηλίου
15 τοῦ Μενεσθέως Ῥο(δίου) δεδωκότος (δρ.) κδ ἡμέρα καὶ νύξ,
τοῖς ἔχουσι τὰ Οὐλιάδου τοῦ Ἰατροκλείους τοῦ Οὐλιάδου Ἱε(ροκωμήτου)
δεδωκότος (δρ.) λ̣ καὶ το[ῖς] τὰ Χρυσογόν̣ου τοῦ Μενεκράτου Ῥο(δίου)
[δ]εδωκότος (δρ.) λβ ἡμ[έρα] καὶ νύξ,
[το]ῖς ἔχουσι τὰ Κλινομά[χ]ου τοῦ Σωτηρίχου Λο(βολδέως)
20 δεδωκότος (δρ.) λ̣ καὶ τοῖς τὰ Ἄνδρ[ων]ος τοῦ
Ἀπολλωνίου Ἱε(ροκωμήτου) δεδωκότος (δρ.) λ̣ ἡμέρα καὶ νύξ,
[τ]οῖς ἔχουσι τὰ Πύρρου τοῦ Ἀπολλωνίου Ἱε(ροκωμήτου) δεδωκότος (δρ.) ιʹ
[κ]αὶ τοῖς τὰ Δημη[τρί]ου τοῦ Μέλανος Κο(λιοργέως) δεδωκότος (δρ.) ι
[κ]αὶ τοῖς τὰ [— — — — — —]ους τοῦ Ἀθηνοκλείους Ῥο(δίου) δεδωκότος (δρ.) ι̣ʹ
25 καὶ τοῖς τὰ [— — — — τοῦ Ἀ]π̣ολλωνίου Ῥο(δίου) δεδωκότος (δρ.) ιʹ
καὶ τοῖς τὰ [Ἀπ]ολλωνίο[υ τ]οῦ Εὐβούλου Λο(βολδέως) δεδωκότος (δρ.) ιʹ
κ̣αὶ τοῖς τὰ [Λέ]οντος τοῦ Δημ[ητρίο]υ Κ(ωρα)ζ(έως) δεδωκότος (δρ.) ιʹ ἡμέρα καὶ νύξ,
τοῖς ἔχου[σι τ]ὰ Ἰάσονος τοῦ [— —]․ου τοῦ [Μ]υὸς Κ(ωρα)ζ(έως) δεδωκότος (δρ.) ιʹ
καὶ τοῖς <τὰ> Ἀρ[ισ]τέου τοῦ Χρυσογό[νου — —] δε[δ]ωκότος (δρ.) ζ
30 [καὶ] τ̣ο̣ῖ̣ς τ̣ὰ̣ [Μ]η̣τροδ̣ώρου τ̣ο̣ῦ Μην̣ο[δώρου?] Μ̣υ(λασέως) δεδωκότος̣ (δρ.) ι̣ʹ
[— — — — — — —]․είους τοῦ [— 6-7 —] Λο(βολδέως) δε[δωκό]τ̣ος (δρ.) ιʹ
τοῖς τ̣[ὰ Π]ολείτου [τοῦ — — — — — — — — — δ]εδω[κό]τος (δρ.) ιʹ
τοῖς τ̣ὰ Ἑκα̣τ[αίου?] τ̣οῦ̣ Ἀ̣μύντο̣[υ ․]ο(—έως) δε[δ]ωκ̣ότο[ς (δρ.) —ʹ]
το̣ῖς τὰ Δρά[κ]ον[τος] τοῦ Θ̣η̣[— —]ου Ἱε(ροκωμήτου) δε̣[δ]ωκότος (δρ.) [․ʹ]
35 [τοῖ]ς̣ ἔχουσι τὰ Φ̣α̣ν̣ίου [τ]ο̣ῦ̣ Λέον̣τ̣ο[ς τ]οῦ Φανίου Ἱε(ροκωμήτου) δεδ̣ωκότος (δρ.) [․ʹ]
[—]Ε̣Ο̣[— — — —]ΤΟΥ[— — — δε]δω[κότος (δρ.) —ʹ]
                                           vacat
col. II-B [— — — — — — — — — — — — — — — —]
40       δεδωκότος (δρ.) λ̣ʹ [καὶ] τ̣οῖς τὰ [— — — —]
      τ̣οῦ Ἀ[ρισ]τοκράτ̣ου Ἱε(ροκωμήτου) δεδωκότος [(δρ.) —ʹ]
      καὶ τ̣οῖς [τ]ὰ̣ Λυσάνδρου̣ τ̣οῦ Λέοντος
      δεδωκότος (δρ.) ιʹ ἡμέρα καὶ νύξ,
ΓΙ | τοῖς ἔχουσι τὰ Διοδώρου τοῦ Μυωνίδου Ῥο(δίου)
45       δεδωκότος (δρ.) ι καὶ τὸ εἰς τὸ τέμενος
      τῆς Δήμητρος
                                 vacat
col. II-C.1 τοῖς ἔξω πυλῶν Ἀρτεμεισι-
ῶνος vac. ηʹ vac. ειʹ vac. ζκʹ
Ἑκατησιῶνος βʹ vac. ιʹ vac. ηιʹ εκʹ
Διοσθεῶνος εʹ vac. γιʹ vac. ακʹ (?)
5
Search Help