[ ] Att. — non-stoich. 28-32 — c. 211/0
1 θεοί.
ἀγαθεῖ τύχει· ἐπὶ Αἴσχρωνος ἄρχον-
τος· Μουνιχιῶνος ἀγορᾶι κυρίαι· Διο-
νυσόδωρος Ζωπύρου Ἀλωπεκῆθεν εἶ-
5 πεν· ἐπειδὴ Κράτεια ἱέρεια λαχοῦσα
EI)S TO\N E)NIAUTO\N TO\N E)PI\ *AI)/SXRWNOS TA/
τε εἰσιτητήρια ἔθυσεν καὶ τὰς λοιπὰς
θυσίας 〚τ〛ἃς καθῆκεν θύειν ὑπὲρ τοῦ
κοινοῦ v, ἔστρωσεν δὲ καὶ κλίνην εἰς
10 ἀμφότερα τὰ Ἀττίδεια καὶ τὰ λοιπὰ πα-
ρεσκεύασεν καλῶς καὶ ἱεροπρεπῶς οὐ-
θὲν ἐνλείπουσα φιλοτιμίας καὶ τὸν ἐ-
νιαυτὸν καλῶς καὶ εὐσεβῶς διετέλε-
σεν θεραπεύουσα τὰς θεὰς καὶ ἀνοίγου-
15 σα τὸ ἱερὸν ἐν ταῖς καθηκούσαις ἡμέ-
ραις· v ὅπως ἂν οὖν καὶ οἱ ὀργεῶνες φαί-
νωνται χάριν ἀποδιδόντες τοῖς φιλοτ[ι]-
μουμένοις εἴς τε τὰς θεὰς καὶ εἰς ἑ[αυ]τούς,
ἀγαθεῖ τύχει δ[ε]δόχθαι τοῖς ὀργεῶσιν
20 ἐπαινέσαι Κράτειαν καὶ στεφανῶσαι
θαλλοῦ στεφάνωι εὐσεβείας ἕνεκεν
τῆς εἰς τὰς θεὰς καὶ φιλοτιμίας τῆς εἰς
{εἰς} ἑαυτούς· στεφανοῦν δὲ καὶ εἰς τὸν ἔ-
πειτα χρόνον ταῖς θυσίαις καὶ ἀναγο-
25 ρεύειν τὸν στέφανον αὐτῆς. v ἀναγρά-
ψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τοὺς ὀργεῶνας
ἐν στήλει λιθίνει καὶ στῆσαι πρὸ τοῦ
ναοῦ.
28a             vacat 0.06
col. I.29     οἱ ὀργε-
30     ῶνες τὴν
    ἱέρειαν
    Κράτειαν
col. II.29 ἡ ἱέρεια
30 Κράτεια
Ἱερώνυμον.
            vacat 0.29
Search Help