IG II² 1310
[ ] Att. — non-stoich. 32-42 — c. fin. s. III a. — IG II² 1310 Add. (pt. 1.2 p. 673)
1 [— — —  εἶπεν· δεδόχθαι] τοῖς στρατιώταις τοῖς ὑπὸ Ἀσ-
[— — — τεταγμένοις]· ἐπειδὴ Φιλοκήδης χειροτονη-
[θεὶς στρατηγὸς ἐπὶ τ]ὴν παραλίαν τὸν ἐνιαυτὸν  vacat
[τὸν ἐπὶ  — — —  ἄρχοντος δ]ιετέλεσεν ἑαυτὸν ἀνέν-
5 [κλητον παρασκευάζων το]ῖς στρατιώταις καὶ κοινεῖ
[καὶ ἰδίαι καὶ καθ’ ὅτι ἂν α]ὐτὸν παρακαλῶσιν ἀπο-
[δείκνυται τὴν φιλοτιμίαν] ἣν ἔχων διατελεῖ πρὸς
[— — — — — — — — — — — — τὰ] ὅπλα εἰς τὸ Νεμέσιον
[— — — — — — — — — — — — δι]έτριψε μετὰ τῶν στρατ[ευ]-
10 [ομένων? — — — — — — — — — — ο]ἱ στρατηγοὶ οἱ — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — ασ — — — — —
Search Help