Epitaph of Menodoros and relatives, with a funerary fine.  Block of white marble; inscription in a tabula ansata.
[ ] Ionia — Miletos — Kazartepe — reign of Hadrian — MDAI(I) 15 (1965) 124, 6
See also:
upper frame.1   τὴν σορὸν καὶ τὸ ὑπ’ αὐτὴν μνημεῖον κα-
         τεσκεύασεν Μηνόδωρος Νικηράτου
         καθὼς διετάξατο αὐτοῦ ἡ μήτηρ Νικὼ
         Νικηράτου, ἐφ’ ᾧ οὐδεὶς εἰς τὴν σορὸν ἕ-
         τερος ταφήσεται εἰ μὴ αὐτὸς Μηνόδω-
         ρος Νικηράτου καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ
         Ἰδιόκτητος Ἀγαθόποδος καὶ Ἀγαθό-
         πους Μηνοδώρου καὶ οἱ ἔκγονοι αὐτῶν,
         ἑτέρῳ δὲ οὐδενὶ ἐξέσται εἰς τὴν σορὸν
         ταφῆναι κατ’ οὐδένα τρόπον. ἐὰν δέ τις
         παρὰ ταῦτα ποιήσῃ, ἀποτείσει τῇ βου|λῇ 𐆖 ͵γ
         καὶ ἔνοχος ἔσται τῷ τῆς τυμβωρυχίας
         ἐνκλήματι. μεθέξουσιν δὲ τοῦ μνη-
         μείου οὓς ἂν ἐγὼ διατάξω. ταύτης τῆς ἐπι-
lower frame.15 γραφῆς ἀποσημείωσις ἐτέθη ἐπὶ τὸ βασίληον.
      ἐπὶ
Ἀπολλω-
νίου  ⁜
τοῦ
Διονυ-
 σίου,
μη(νὸς) Τι(βερίου)
λ.
Search Help