Honorific inscription for [-], son of Stasilas.  Base of white marble, preserved at the top.
[ ] Kos Isl. — Kos — 1st c. AD — M. Segre, Iscr. di Cos (1993) EV 51bis
1 [ἁ γερουσ]ία ἐτείμ[ασεν]
[— — — —]ν Στασίλ[α υἱὸν]
[— — — —]ον̣ τὸν μόν̣[αρχον],
[γυμνασιαρχή]σαντα πλ[εονά]-
5 [κις, — — —σαν]τα, ἐπιμη̣[νιεύ]-
[σαντα ἐπὶ Ξε]ν̣οφῶν[τος μον]-
[άρχου καὶ ἀγορα]νομή[σαντα]
[— — — — — — —]Ν̣ΤΑΤ[— —]
[— — — — — ἐπιμε]λητ[εύσαν]-
10 [τα — — — — — — — — — —]
Search Help