[ ] Att. — stoich. 29 — med. s. III a.
See also:
1 [ἐπὶ ․․․․9․․․․ ἄρ]χοντος· Στησίλεως
[․․․․․․14․․․․․․ε]ὺς εἶπεν· ἐπειδὴ v
[․․6․․․ κατασταθεὶ]ς στρατηγὸς [ἐ]πὶ
[τὴν χώραν τὴν ἐπ’ Ἐλευ]σῖνος ἐπεμελή-
5 [θη τῶν στρατιωτῶν τῶ]ν ἐν τῶι φρουρί-
[ωι, ἐφρόντισεν δὲ καὶ τ]ῶν ἄλλων ὧν οἱ
[νόμοι αὐτῶι προστάττου]σιν, ἐποιήσ-
[ατο δὲ καὶ πρόνοιαν τῶν θυ]σιῶν καλῶ-
[ς καὶ φιλοτίμως· v ἀγαθεῖ τύ]χει δεδό-
10 [χθαι τοῖς στρατιώταις, ὅπως] vv χάρι-
[ν ἀξίαν ἀποδῶσιν, ἐπαινέσαι κ]αὶ στε-
[φανῶσαι αὐτὸν χρυσῶι στεφάνωι] κατ-
[ὰ τὸν νόμον ․․․․․․․․18․․․․․․․․]τι
— — — — — — — — — — — — #⁷Ο
15 — — — — — — — — — — — — — Σ
Search Help