Decree concerning public archives.  Seven fragments, two joining, of a stele of gray marble; d-f now missing.
[ ] Kos Isl. — Kos — Asklepieion — 1st c. BC
frg. abc.1   ἐπὶ μονάρχο[υ — — c.7 — — το]ῦ Μηνο[— — c.5 — —],
  ἔδοξε τᾷ βουλᾷ καὶ τῷ δ[άμῳ, γνώμα προστ]ατᾶν καὶ βο[υλευτᾶν]
  Ζωπύρου νεωτέρου, v Τιμ[— — c.7 — — τοῦ — —]ιδάμαντος, [— — — —]
  τοῦ Δεινία, v Ἀρισταίου το[ῦ — — — — —, Πυ]θοκλέους το[ῦ βʹ· ὅπως]
5   τά τε τᾶς πόλιος πράγματα [κατὰ βέλτιστ]ο̣ν διοικῆται τ[— — — — —]
  τὸς ἀρχείου φύλακας ἀσφα[λέστερον — — —]νωντι μηδεμία [— — — — —]
τἀρχεῖα, δεδόχθαι κυρωθέ[ντος τοῦδε το]ῦ ψηφίσματος [— — — — χρημα]-
  τιζομένων ἐπὶ τῶν ἀρχείω[ν — — νενο]μοθετημένα, τὸς [δὲ ἀποδειχθη]-
  σομένος αἱρεῖσθαι κατὰ [— — — — ἄν]δρα γραμματέα ΜΗΝ[— — — — — —]
10   ἁμέρας τᾶς χρηματισθ[είσας· ὁ δὲ] αἱρεθὶς ἀρχέτω μη[νὶ — — — — — —]
  μα· ἀποτετ[ά]χθω δὲ [— — — — — —]ος γραμματικὸς το[ύτος τὸς χρημα]-
  τισμὸς ἐν πλείοσ̣[ι — — — — — — — —]ρον ἔφερον· τοὶ δὲ [— — — — — κε]-
  χρηματισμέ[ν— — — — — — — — — — π]ρότερον τὸν [— — — — — — — —]
  ΠΑΡΕΣΕΥΙ//[— — — — — — — — — — —] τῷ ἰδιώτᾳ πο[— — — — — — — —]
15   ΔΕΑΡΤΑ[— — — — — — — — — — — — —] πάντες σο̣[— — — — — — — — —]
  μένων [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
  ΤΑΤΕΑ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
  ΘΕΝ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․]#⁷[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
lacuna
frg. g.20   ΠΑΤΕ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
  ἐς τὸν [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
  Κ[— —]Σ̣Μ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
  ἔδ[ο]ξεν [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
  ΥΠΟΤΕ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐς τὸν]
25   ἀεὶ χρό[νον — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
  ΕΝΟΥΜ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
  ΚΕΥΣΑ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
  ΤΑΙΠΑ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —].
vacat 0,04
frg. d (inc. sedis) [— — — — — — — —]
29 [— — —]ΧL[— — — — —]
30 [— — —]ΤΙΘ[— — — — —]
[— — —]#⁷ΟΙΑ[— — — —]
[— — ἀ]νδρ[— — — — —]
[— — —]ΡΟΝ[— — — — —]
[— — —]ΩΝ[— — — — —]
35 [— — —]ΚΛ[— — — — —]
[— — —]ΟΙΤ[— — — — —]
[— — —]#⁷Α[— — — — —]
[— — —]#⁷#⁷[— — — — —]
[— — — — — — — — —]
frg. e (inc. sedis) [— — — — — — — — — —]
39 [— — — —]Ο̣[— — — — — —]
40 [— — —]ΔΙΟΙ[— — — — — —]
[— — —]ΝΦΙΛ[— — — — — —]
[— — — —]ΦΥ[— — — — — —]
[— —]ΑΘΟ[— — — — — — —]
[— — — — — — — — — —]
frg. f (inc. sedis) [— — — — — — — — —]
44 [— — — —]Ν[— — — —]
45 [— — —]ΓΑ[— — — —]
[— — —]ΠΟΤ[— — —]
[— — —]ΙΑΝΕ[— — —]
[— — —]ΑΣΙΚ̣[— — —]
[— — — — — — — — —]
50 [— — — — — — — — —]
[— — — —]#⁷[— — — —]
[— — — — — — — — —]
Search Help