Decree.  Three non-joining fragments of a stele of white marble; a now missing.
[ ] Kos Isl. — Kos — Asklepieion — ca. 150-100 BC
frg. a [— — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — —]νος· ὑπὲρ ὧν ἀπεστε̣[ίλατο — —]
[μετὰ συνθε]ώρων τὰς καλλίστας ἀ[ποδείξιας]
[τᾶς ἐς τὸς θ]εὸς εὐσεβείας καὶ [τᾶς αὐτοῖς]
[ὑπαρχούσ]ας ποτ[ὶ τὰν] ἁμετ̣[έραν πόλιν φι]-
5 [λίας καὶ εὐ]νοίας [ποιήσας — — — — — —]
                      lacuna
frg. bc.6 [— — — — — — — — — — — — — —]ΣΚ[— — —]
[— — — — — — — — — — — — — —]ε θυσ̣[— —]
[— — — —]τ̣ος α[— — — — — — τοῖ]ς κατα[γ]-
γελμένοις θύσ[ειν — — — — — Βο]υλαίᾳ κα[ὶ]
10 Διὶ Βουλαίω[ι καὶ — — — — καὶ Ἀρ]τάμιτι, ἇι
καὶ τὸς ἀγῶ[νας ποιεῖ, ἱερεῖα τ]έλεια· ἐπὶ δὲ
ταῖς θυσίαι[ς ἐπευχέσθων ὑπὲρ π]ολίων ἀμφο-
τερᾶν τὰν κ[— — — — — — — — —]τας ἐπί τε
τᾶι ποτὶ τὸν [θεὸν εὐσεβείᾳ — — —] ἀξίως τε
15 τᾶς πόλιος [— — — — — — — — — — — — —]
πρυτανεῖον [— — — — — — — — — — — —]
κατὰ τὰν δια̣[γραφὰν — — — — — — — — —]
τα κατὰ ψά[φισμα· μισθωσάντω δὲ τοὶ πωλη]-
[τ]αὶ ἀναγρά[ψαι τὸ ψάφισμα ἐς στάλαν]
20 [κ]αὶ ἀναθέμ[εν ἐς τὸν ἐπιφανέστατον τό]-
[πο]ν τοῦ τ[εμένευς τοῦ ἐγ Κῷ· τὸ δὲ γενό]-
[μ]ενον ἀν[άλωμα ἐς τὰν ἀναγραφὰν τοῦ ψα]-
φίσματο[ς τοὶ ταμίαι ἀπολογιξάσθων μετὰ]
τᾶς ἄλλ[ας δαπάνας· — — — — — — — — Σ]-
25 ωσίπο[λις — — — — — — — — — — — — —].
vacat 0,04
Search Help