Honorific decree.  Opisthographic stele of white marble, preserved on the right; inscribed twice (nos. 41-42).
[ ] Kos Isl. — Kos — late 3rd c. BC — Chiron 33 (2003) 223, 12A — SEG 53.856A
[— — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — —]#⁷ι̣ καὶ ν̣[ῦν]
[τὰν αὐτὰν προαίρεσι]ν ἔχει καὶ [— —]
[— — — — — διαφυλάσ]σει, δεδόχθαι
[τῶι δάμωι· ἐπαινέσ]αι τε αὐτὸν καὶ
5 [ἦμεν πολίταν τᾶς] πόλιος τᾶς vac.
[Κώιων καὶ ἐκγόνο]υς μετέχοντας
[πάντων ὧμπερ κ]αὶ τοὶ ἄλλοι Κῶιοι,
[τοὶ δὲ προστάτ]αι ἐπικλαρωσάντω
[αὐτοὺς ἐς φυλ]ὰν καὶ τριακάδα vac.
10 [καὶ πεντηκο]στύν, ὁποίας δέ κα vac.
[λάχωντι φυ]λέται εὔντω· τὸ δὲ ψά-
[φισμα τόδε μι]σθωσάντω τοὶ πωλη-
[ταὶ ἀναγράψαι ἐ]ς στάλαν λιθίναν
[καὶ ἀναθέμεν ἐς τὸ] ἱερὸν τῶν Δώδε-
15 [κα Θεῶν· ψᾶφοι ἐπιδιδ]οῦσαι τὰν πο-
[λιτείαν — — — — — —κ]όσιαι ἑπτά, vac.?
[ἐναντίαι — — — — —. ἔλαχο]ν φυλὰν
[— — — — — — — — — — — —]ΑΣΠΕΙ[․?․]
[— — — — — — ? — — — — —]    vacat
Search Help