Honorific inscription for L. Antonius Agathopous.  Marble block. Now missing.
[ ] Lydia — Philadelphia (Alaşehir) — Rom. Imp. period — MDAI(A) 25 (1900) 123, 3 — IGR IV 1629
1 ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος
καὶ ἡ γερουσία ἐτεί-
μησαν Λ(ούκιον) Ἀντώνιον
Ἀγαθόποδα, ἄνδρα
5 καλὸν καὶ ἀγαθὸν
κουρατορεύσαντα,
δεκαπρωτεύσαντα,
πανηγυριαρχήσαντα
ἀγώνων κοινῶν τῆς Ἀ-
10 σίας φιλοτείμως καὶ
ἀναθέντα τῇ μὲν βου-
λῇ 𐆖 ͵αφʹ καὶ τῇ γερου-
σίᾳ 𐆖 ͵ατʹ πρὸς τὸ τὸν
ἀπ’ αὐτῶν τόκον δια-
15 νέμεσθαι τοῖς βουλευ-
ταῖς καὶ γερουσιασταῖς.
Search Help