Honorific inscription for Diogenes.  Stone plaque. Now missing.
[ ] Lydia — Philadelphia (Alaşehir) — ca. 2nd c. AD? — CIG 2.3417
1 ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος
  καὶ ἡ γερουσία ἐ̣[τεί]-
  μησαν Διογένην
  ἥρω ἀγαθόν, ἤθεσι κα[ὶ]
5   νόμων ἐνπειρίᾳ κε-
  κοσμημένον, στρα-
  τηγήσαντα ἁγνῶ[ς],
  ἀναθέντα τῇ ἱερωτά-
  τῃ βουλῇ ∙ 𐆖 ͵βφʹ ∙ καὶ [τῷ]
10   συνεδρίῳ τῶν πρεσβυτέ-
  ρων ∙ 𐆖 ͵αφʹ ∙ πρὸς τὸ ἀπὸ
  τῶν τόκων κατ’ ἐνιαυτὸ[ν]
  ἐπὶ τοῦ ἀνδριάντος
  τοῖς ἐλθοῦσιν ἐξ αὐ-
15   τῶν δίδοσθαι διανο-
  μὴν τῇ γενεθλίῳ αὐτο[ῦ]
ἡ̣μέρᾳ, ἥτις ἐστὶν μη(νὸς) Π[ε]-
  ρειτίου ηʹ ἀ(πιόντος)· προνοησ[α]-
  μένου τῆς ἀναστάσε-
20   ως τοῦ ἀνδριάντος
  Παρδαλᾶ Οὐλπίου Παρ-
  δαλᾶ γυμνασιάρχου,
  τοῦ φίλου αὐτοῦ.
Search Help