Honorific decree.  Fragment of a stele of blue marble, preserved on the left and at the back. Stoich. 40.
[ ] Attica — Athens — Akropolis — ca. 285-270 BC — IG II² 711
See also:
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․]ΟΛ[․․]ΙΔ[— — — — — — — — — — — — — — —]
[․․]νείδου καὶ [— — — — — — — — — — — — — —]
[․․]ιο̣ς καὶ Καλλ[— — — — — — — — — — — — — —]
[․]μον Σιδώνιον, ἐ[παινέσαι καὶ στεφανῶσαι ἕκαστο]-
5 [ν] αὐτῶν χρυσῶι στεφ̣[άνωι κατὰ τὸν νόμον εὐνοίας ἕ]-
[νε]κα καὶ φιλοτιμίας, ἧ[ς ἔχουσιν πρὸς τὸν δῆμον τὸ]-
[ν Ἀθη]ναίων· εἶναι δὲ αὐτοῖς [․․․․․․․․18․․․․․․․․]
[․․5․․]․․[․․]μέ̣[νο]ις καὶ ἄλλο [ἀγαθὸν εὑρέσθαι παρὰ]
[τῆς βουλῆς καὶ τ]οῦ δήμου, ὅτ[ου ἂν δοκῶσιν ἄξιοι εἶ]-
10 [ναι· ἀναγράψαι δ]ὲ τόδε τὸ ψή[φισμα τὸν γραμματέα τ]-
[ὸν κατὰ πρυταν]εί[α]ν ἐ[ν στ]ή̣λ[ει λιθίνει καὶ στῆσαι]
[ἐν ἀκροπόλει]· ε[ἰ]ς δὲ τὴ̣[ν ἀναγραφὴν τῆς στήλης μερ]-
[ίσαι τοὺς] ἐπὶ̣ τ̣εῖ διοι[κήσει τὸ γενόμενον ἀνάλωμ]-
[α].
                      vacat 0,013
Search Help