Honorific decree for sitonai.  Three fragments (two joining) of a stele of blue marble. Stoich. 50.
[ ] Attica — Athens — Agora — 274/3 BC — IG II² 792 — SEG 53.120 — M.B. Walbank, Hesperia Suppl. 38 (2008) 65, 67
See also:
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — ἀγαθεῖ τύχει, δεδόχθαι] τ̣εῖ βο[υλεῖ· τοὺς προέ]-
[δρους οἳ ἂν λάχωσιν προεδρεύειν ἐν τῶι] δήμωι εἰ[ς τὴν ἐπιοῦσα]-
[ν ἐκκλησίαν χρηματίσαι περὶ αὐτῶν, γν]ώμην δὲ ξυμ[βάλλεσθαι τ]-
[ῆς β]ου[λῆς εἰς τὸν δῆμον, ὅτι δοκεῖ τεῖ β]ουλεῖ ἐπαινέσαι [μὲν το]-
5 [ὺ]ς σιτώνας [τοὺς σιτωνησαμένους ἐπ’ Ὀλ]βίου ἄρχοντος καὶ στεφ-
ανῶσαι αὐτῶν ἕ[καστον χρυσῶι στεφάνωι] κατὰ τὸν νόμον φιλοτ̣ι-
μίας ἕνεκα τῆς πρ[ὸς τὸν δῆμον· εἶναι δὲ αὐ]τ̣οῖς καὶ προεδρίαν ἐ-
μ πᾶσι τοῖς ἀγῶσιν, οἷς ἡ [πόλις τίθησιν, κα]ὶ τὸν ἀρχιτέκτο[ν]α τὸ-
ν ἀεὶ καθιστάμενον κατανέμειν α̣[ὐτοῖς] τὴν θέαν· ἐπαινέ[σα]ι δὲ
10 καὶ τὸν γραμματέα αὐτῶν Χαιρέσ[τρατον κ]αὶ στεφα̣ν[ῶσαι θα]λλο-
ῦ στεφάνωι· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψή̣[φισμα καὶ τὰ ὀνόματα τῶν] σι-
τωνῶν καὶ τοῦ γραμματέως αὐτῶν ἐν σ[τήληι λιθίνηι τὸν γραμμα]-
τέα τὸν κατὰ πρυτανείαν καὶ στῆσαι [․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․]-
ιος ἐστιν· τὸ δὲ ἀνάλωμα τὸ γενόμεν[ον εἰς τὴν ποίησιν τῆς στήλ]-
15 ης καὶ τὴν ἀναγραφὴν μερ[ί]σαι τὸν τ[αμίαν τῶν στρατιωτικῶν].
col. I.16    ἈντιγονίδοςI
Χαίριππος Φιλίππου
   Λαμπτρεύς,
   ΔημητριάδοςII
20 [Β]οιωτὸς Δημοφίλου
    [Μελιτε]ύς,
   [Ἐρεχθεῖδο]ς̣III
[— — — — — — —]
col. II.23    ΑἰγεῖδοςIV
Δεινίας Δείνω[νο]ς
25    Ἐρχιεύς,
   ΠανδιονίδοςV
Διοκλῆς Χαιρέου
   Παιανιεύς,
   ΛεωντίδοςVI
[— — — — — —]
col. III.30    [ἈκαμαντίδοςVII]
Ἱερο[— — — — —]
      [— — — — —],
    [ΟἰνεῖδοςVIII]
Αὐ̣[τίας Αὐτοκλέους]
35     [Ἀχαρνεύς],
    [ΚεκροπίδοςIX]
[— — — — — —]
col. IV    [ἹπποθωντίδοςX]
[— — — — — — —]
   [— — — —],
   [ΑἰαντίδοςXI]
[— — — — — — —]
   [— — — — —],
   [ἈντιοχίδοςXII]
[— — — — — — —]
Search Help